รีเซต

‘ชลน่าน’ รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นผู้นำฝ่ายค้าน เดินหน้าอภิปราย ม.152

‘ชลน่าน’ รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นผู้นำฝ่ายค้าน เดินหน้าอภิปราย ม.152
มติชน
19 มกราคม 2565 ( 10:37 )
27
‘ชลน่าน’ รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นผู้นำฝ่ายค้าน เดินหน้าอภิปราย ม.152

ข่าววันนี้ เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 19 มกราคม ที่รัฐสภา นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย (พท.) เข้าพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร โดยมีตัวแทนจากพรรคร่วมฝ่ายค้านเข้าร่วมแสดงความยินดี รวมทั้งนายชวน หลีกภัย ประธานสภา ที่ได้มอบกระถางต้นลิ้นมังกรขอบเหลืองมาร่วมแสดงความยินดีด้วย และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 นำแจกันดอกไม้มาร่วมอวยพร นอกจากนี้ น.ส.นภาภรณ์ ใจสัจจะ สำนักเลขาธิการวุฒิสภา ได้เป็นตัวแทนประธานวุฒิสภานำแจกันดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดีด้วย

 

นพ.ชลน่านกล่าวว่า นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ตนดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สำหรับภารกิจของผู้นำฝ่ายค้านถือเป็นบทบาทตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ในการตรวจสอบถ่วงดุลการบริหารราชการแผ่นดินของนายกฯ และรัฐบาล รวมถึงทำหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติร่วมกัน เพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะการดำรงชีวิตอยู่ในสถานการณ์ของประเทศชาติบ้านเมืองที่เป็นอย่างนี้

 

นพ.ชลน่านกล่าวว่า ส่วนหน้าที่อื่นๆ ก็เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่กำหนเดให้ต้องกระทำ โดยภารกิจแรกที่ต้องดำเนินการคือการยืนอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบไม่ลงมติตามมาตรา 152 ซึ่งพรรคร่วมฝ่ายค้านมีมติร่วมกันเบื้องต้นว่าจะยื่นเป็นญัตติเดียว โดยจะยื่นในวันที่ 21 มกราคมนี้ หรืออย่างช้างอาจยื่นไม่เกินวันที่ 24 มกราคม เพื่อให้นายชวนบรรจุญัตติ

 

 

“เราคาดว่าจะได้อภิปรายในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธู์ถ้ารัฐบาลไม่ติดขัด หรือยืดเวลาออกไป อย่างไรก็ตาม ก่อนจะยื่นญัตติดังกล่าว วันที่ 22 มกราคมนี้ พรรคร่วมฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยจะใช้กลไกของสภาในการตั้งกระทู้ถามสดเพื่อซักถามรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินกรณีโรคระบาดอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และปัญหาข้าวของแพง รวมทั้งจะมีการเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาเพื่อให้สภาพิจารณาร่วมกันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดมีที่มาที่ไปอย่างไร และจะแก้ไขอย่างไร หรือต้องปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารราชการแผ่นดินอย่างไร เราจะจัดทำเป็นข้อเสนอไปในญัตตินั้นๆ เพื่อให้รัฐบาลรับไปปรับแก้” นพ.ชลน่านกล่าว

 

นพ.ชลน่านกล่าวอีกว่า ภารกิจต่อมาคือพรรคร่วมฝ่ายจะเสนอแก้ไข พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งเพิ่มเติม คาดว่าจะเสนอในสมัยประชุมนี้ รวมถึงมี พ.ร.ก. 2 ฉบับ ที่รัฐบาลประกาศใช้ไปแล้ว แต่ต้องนำเข้าเพื่อรับความเห็นชอบจากรัฐสภา ทั้ง พ.ร.ก.ว่าด้วยการกำหนดพิกัดภาษีศุลกากร ฉบับที่ 7 และ พ.ร.ก.ว่าด้วยสารต้องห้ามทางการกีฬาฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ที่ต้องร่วมกันพิจาณาให้ความเห็นชอบ ขณะเดียวกันในสมัยประชุมหน้า เราจะร่วมกับภาคประชาชนเพื่อยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 เพื่อตัดอำนาจ ส.ว.ในการเลือกนายกฯ โดยพรรคเพื่อไทยจะร่วมเสนอร่างประกบไปด้วย ทั้งนี้ ถ้ารัฐบาลยังทำหน้าที่อยู่ การอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา 151 จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ยืนยันว่าตนในฐานะที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุด โดยเฉพาะเรื่องของประชาธิปไตยที่แท้จริง

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง