รีเซต

นายกฯขอบคุณข้าราชการทุกคน ที่ร่วมทำงานสนับสนุนมาตลอด 7 ปี

นายกฯขอบคุณข้าราชการทุกคน ที่ร่วมทำงานสนับสนุนมาตลอด 7 ปี
มติชน
30 ธันวาคม 2564 ( 14:34 )
34
นายกฯขอบคุณข้าราชการทุกคน ที่ร่วมทำงานสนับสนุนมาตลอด 7 ปี

เมื่อเวลา 13.10 นน.วันที่ 30 ม.ค. นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นำคณะผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีประกอบด้วย รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงบประมาณ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่ออวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2565

 

 

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนกล่าวอวยพรปีใหม่นายกรัฐมตรี ว่า ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนเดชะพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อีกทั้งพลังแห่งความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โปรดดลบันดาลให้นายกรัฐมนตรีและครอบครัว มีความเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ พร้อมทั้งกล่าวว่านายกรัฐมนตรีเป็นแบบอย่างที่ดีในการต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคทั้งปวงที่เกิดขึ้นอย่างไม่หวั่นไหว อีกทั้งยังมอบพลังให้กับทุกคนสามารถทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ ทำให้มั่นใจว่านายกรัฐมนตรีจะเป็นหลักในการนำพาประเทศชาติผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ได้อย่างแน่นอน พร้อมกล่าวว่าในปี 2565 ที่กำลังจะมาถึงนี้ ทุกคนขอทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญา เพื่อร่วมกันผลักดันงานให้สำเร็จลุล่วง และขอมอบกำลังใจแด่ท่านนายกรัฐมนตรี ให้นำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง และเพื่อความผาสุกของประชาชนต่อไป

 

 

นายธนกร กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณสำหรับคำอำนวยพรอันล้ำค่าที่มอบให้ตนเอง และครอบครัวในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565 โดยระบุว่า เป็นกำลังใจในการทำงานต่อไป และถือเป็นวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยเราในการที่จะเริ่มต้นดำรงชีวิตและทำงานในช่วงปีต่อ ๆ ไป พร้อมขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน และข้าราชการชั้นผู้น้อยทุกคน ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมกันทำงานและสนับสนุนการดำเนินงานของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลมาโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 7 ปี จนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมในหลายเรื่อง และที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการอีกเช่นกัน พร้อมย้ำถึงหลักการสำคัญในการทำงานว่าปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เป็นสิ่งที่เราต้องฝ่าฟัน จะพ่ายแพ้ต่อปัญหาไม่ได้ ต้องหาวิธีการที่เหมาะสมในการที่จะเดินหน้าแก้ไข และต้องทำงานในเชิงรุก ด้วยความรวดเร็ว ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนช่วยกันสร้างการรับรู้แก่ประชาชน ให้ได้รับทราบถึงสิ่งที่ทุกคนได้ช่วยกันสนับสนุนรัฐบาลดำเนินการเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงและรับประโยชน์ในสิ่งต่าง ๆ ที่รัฐบาลได้ทำเพื่อประชาชนและประเทศชาติ และขอให้ทุกคนร่วมกันทำงานด้วยความเข้มแข็งดังเช่นที่ผ่านมาตลอดไป ให้เป็นผลสำเร็จเพื่อประเทศชาติโดยรวมอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ซึ่งเป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีได้ยึดมั่นอยู่ในใจเสมอมาและเชื่อมั่นว่าอยู่ในใจของทุกคนเช่นกัน

 

 

นายกรัฐมนตรียังกล่าวขอให้คำอำนวยพรที่ทุกคนได้มอบให้กับนายกรัฐมนตรีและครอบครัว สะท้อนส่งผลดีย้อนกลับแก่ทุกคนเป็นร้อยเท่าพันทวีเช่นกัน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดจนพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดดลบันดาลประทานพรให้แก่ทุกคน รวมถึงข้าราชการชั้นผู้น้อยทุกหน่วยงานและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ ความปลอดภัย สุขภาพแข็งแรง ประสบความสำเร็จทั้งทางด้านราชการและส่วนตัว ตลอดจนขอให้สมความปรารถนาในสิ่งที่พึงปรารถนา และสิ่งที่ถูกที่ควรทุกประการ ขอให้มีความรักความสามัคคีแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ เพราะทุกคนคือครอบครัวเดียวกัน//

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง