ผู้ว่าฯ ลงเคลียร์ปมจบแบบสานพลังราษฎร์รัฐสู้โควิด

ผู้ว่าฯ ลงเคลียร์ปมจบแบบสานพลังราษฎร์รัฐสู้โควิด
77ข่าวเด็ด
18 เมษายน 2563 ( 13:13 )
9
ผู้ว่าฯ ลงเคลียร์ปมจบแบบสานพลังราษฎร์รัฐสู้โควิด

จังหวัดน่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ลงพื้นที่ด่านห้วยน้ำอุ่น ตรวจความเข้มระบบคัดกรองคนเข้าออกพร้อมรับรองโปรแกรมคัดกรองของภาคประชาชน คุยกันชัดๆ เหตุตีความคนละความหมาย จนภาคประชาชนนอยด์ จบแบบพร้อมรวมพลังราษฎร์รัฐสู้โควิด

ข่าววันนี้ น่าน เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ที่บริเวณด่านห้วยน้ำอุ่น ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จุดคัดกรองเข้าออกจังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมนายนรินทร์ เหล่าอารยะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และนายแพทย์ ดิเรก สุดแดน รักษาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำงานของเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่คัดกรองโรคติดเชื้อโควิด 19 ที่ด่านห้วยน้ำอุ่น ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นด่านคัดกรองเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดน่านกับจังหวัดแพร่

โดยตรวจสอบระบบและวิธีการทำงาน ของเครื่องที่ทำงานโดยใช้โปรแกรมชุดปฏิบัติการ Pro COVID-19 พร้อมอุปกรณ์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ซึ่งทางราชการมีความกังวลก่อนหน้านี้ว่า จะเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ที่มีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 หรือไม่ และอาจจะนำไปสู่การถูกฟ้องร้องคณะทำงานได้

ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ย้ำว่า ข้อมูลที่โปรแกรมนำออกมาเพื่อความสะดวก และความรวดเร็วในการทำงานของเจ้าหน้าที่ จากที่เคยทำด้วยมือ จะต้องใช้เวลาคนละประมาณ 5-6 นาที เหลือคนละไม่เกิน 2 นาที และข้อมูลที่นำออกมาตรวจสอบเป็นข้อมูลที่อยู่ในบัตรประชาชนอยู่แล้ว เจ้าหน้าที่เพียงทำการดูข้อมูลเพื่อให้ทราบข้อมูลว่า เป็นบุคคลมาจากที่ไหน และไปที่ไหน เพื่อสะดวกในการติดตาม หากการณีมีปัญหาในการกักตัวเท่านั้น

ขณะเดียวกัน ผู้ที่ทำงานกับโปรแกรมนี้ ทางราชการรับรองความถูกต้อง หากทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่ต้องกลัวถูกฟ้องร้อง นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถนำเอกสารนี้ ไปเป็นหลักฐานสำคัญได้

โอกาสนี้ตัวแทนภาคประชาชน ได้ยื่นหนังสือให้ตรวจสอบการเข้ามาของบริษัทเอกชน เพื่อมารับซื้อพืชผลการเกษตร โดยเฉพาะข้าวเปลือกนาปรังปี 63 ได้ขออนุญาตเข้ามาตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เกรงจะเป็นการนำเชื้อโควิด19 เข้าจังหวัดน่าน

ซึ่งนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า ได้ให้เกษตรจังหวัดน่านเป็นผู้พิจารณาอนุญาต โดยจะต้องผ่านกระบวนการตรวจคัดกรอง ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล เรื่องการผ่อนปรน และเรื่องการซื้อขายผลผลิตการเกษตรที่ จะทำให้เกษตรกรมีรายได้

ทั้งนี้ ในกรณีนี้ ได้มีเจ้าหน้าที่ทั้งทางเกษตร สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ที่มีการเปิดรับซื้อดังกล่าว จะคอยกำกับตรวจสอบการปฏิบัติ ให้อยู่ในมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยตลอด จึงขอให้มั่นใจว่า สามารถเข้าไปทำงานได้ โดยไม่ให้เสี่ยงต่อการแพร่โรคต่อไป

77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง