จริงปล่าว 12% ของ "คนเวิร์ค ฟรอม โฮม" ปิดกล้องวิดีโอ เพราะแก้ผ้าทำงาน หรือ นุ่งน้อย!!!

จริงปล่าว 12% ของ "คนเวิร์ค ฟรอม โฮม" ปิดกล้องวิดีโอ เพราะแก้ผ้าทำงาน หรือ นุ่งน้อย!!!
มติชน
30 มีนาคม 2563 ( 14:36 )
55
จริงปล่าว 12% ของ "คนเวิร์ค ฟรอม โฮม" ปิดกล้องวิดีโอ เพราะแก้ผ้าทำงาน หรือ นุ่งน้อย!!!

เว็บยูพีไอ อ้างรายงานผลสำรวจของแอพพลิเคชั่น Mentimeter ที่ทำการสำรวจในกลุ่มคนที่เวิร์ค ฟรอม โฮมหรือ ทำงานจากบ้านในช่วงนี้ที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหนทางหนึ่งที่จะสามารถช่วยหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พบว่ามี 12% หรือคิดเป็นร้อยละ 12 คน ที่”ปิดกล้อง”ระหว่างวิดีโอ คอล เนื่องจาก “เปลือย” หรือ ใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นระหว่างนั่งทำงาน

ทั้งนี้ Mentimeter ระบุว่าจากการสำรวจในกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,500 คนที่เวิร์ค ฟรอม โฮมในช่วงนี้พบว่า มีอยู่ 12 % หรือราว 180 คนที่ยอมรับว่าปิดกล้องวิดีโอ ระหว่างคุยงานทาง Zoom , Skype หรือ Google Hangouts เพราะพวกเขาไม่ได้ใส่เสื้อผ้า หรือ ใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้น

แอพพลิเคชั่น ดังกล่าวรายงานว่า มีอยู่ 44% ที่ยอมรับว่า พวกเขาจะแต่งตัวเรียบร้อย ดูเป็นทางการมากขึ้นเฉพาะต้องมีการประชุมทางวิดีโอเท่านั้น ขณะที่มีอยู่ 16% ที่บอกว่าได้จัดแต่งมุมในบ้านให้ดูเป็นทางการมากขึ้น เพื่อเตรียมไว้สำหรับการวิดีโอ คอล

ขณะที่มีอยู่ 11% ที่บอกว่ามองเห็นสิ่งที่ไม่เรียบร้อยที่อยู่เบื้องหลังของเพื่อนร่วมงาน ระหว่างมีการวิดีโอ คอล

ทั้งนี้ในการสำรวจยังพบว่า มีคนทำงานจากบ้านที่อยู่ในกลุ่มตัวอย่างนี้ถึง 56% บอกรู้สึกว่าระหว่างวิดีโอ คอล ความคิดเห็นของพวกเขาได้รับการรับฟังน้อยลงกว่าการประชุมในที่ทำงาน และมีราว 25% ที่เชื่อว่า ผลงานของพวกเขาไม่ได้รับการรับรู้มากเท่ากับการทำงานในออฟฟิศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง