รีเซต

งานแสดงสินค้า 'จีน-เอเชียใต้' มีผู้จัดแสดงเข้าร่วมกว่า 3 หมื่นราย

งานแสดงสินค้า 'จีน-เอเชียใต้' มีผู้จัดแสดงเข้าร่วมกว่า 3 หมื่นราย
Xinhua
16 สิงหาคม 2566 ( 18:29 )
73
งานแสดงสินค้า 'จีน-เอเชียใต้' มีผู้จัดแสดงเข้าร่วมกว่า 3 หมื่นราย

คุนหมิง, 16 ส.ค. (ซินหัว) -- วันพุธ (16 ส.ค.) นครคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เปิดงานแสดงสินค้าจีน-เอเชียใต้ (China-South Asia Expo) ครั้งที่ 7 ระยะ 5 วัน ซึ่งคาดว่าจะมีผู้จัดแสดงมากกว่า 30,000 ราย ตัวแทน และแขกจาก 85 ประเทศและภูมิภาค รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์และออฟไลน์งานแสดงสินค้าจีน-เอเชียใต้ ครั้งนี้มีแนวคิด "ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและการประสานงานเพื่อการพัฒนาร่วมกัน" (Solidarity and Coordination for Common Development) ประกอบด้วยโถงนิทรรศการ 15 แห่ง ซึ่งมีจุดเด่นหลากหลาย เช่น พาวิลเลียนเอเชียใต้ พาวิลเลียนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พาวิลเลียนเศรษฐกิจทรัพยากร และพาวิลเลียนเศรษฐกิจท่าเรือรายงายระบุว่างานแสดงสินค้าจีน-เอเชียใต้ ครั้งที่ 7 ยังจะประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลายรายการ เช่น การประชุมความร่วมมือ การประชุมธุรกิจ การประชุมคลังสมอง และการประชุมด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความร่วมมือทางนวัตกรรมอนึ่ง งานแสดงสินค้าจีน-เอเชียใต้ กลายเป็นแพลตฟอร์มสำคัญสำหรับการทูตแบบพหุภาคี ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างจีน กลุ่มประเทศเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง