รีเซต

นรา-ทพ./ชาวบ้านถวายเทียนพรรษา New Normal

นรา-ทพ./ชาวบ้านถวายเทียนพรรษา New Normal
77ข่าวเด็ด
5 กรกฎาคม 2563 ( 02:39 )
45
นรา-ทพ./ชาวบ้านถวายเทียนพรรษา New Normal


ผู้การ ทพ.48 ถวายเทียนพรรษาแบบ New Normal ที่วัด อ.เจาะไอร้อง เพื่อคงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาให้เบ่งบานใน จชต.
ที่วัดปิเหล็ง ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส พ.อ.เอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 เป็นประธานถวายเทียนพรรษา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา รวมทั้งเป็นการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา รวมทั้งเป็นการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยมี พ.ต.ศรัณย์ณชัย จิตรเพชร นายทหาร ฝ่ายกิจการพลเรือน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ร.ท.ปราโมชย์ เพ็ชรสุข ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4808 และกำลังพลของหน่วยฯ ผู้นำชุมชนและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่อ.เจาะไอร้องเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยมีการเข้มงวดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

สำหรับการถวายเทียนพรรษาได้กระทำขึ้นก่อนเทศกาลเข้าพรรษา แด่พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาทุกปี คือก่อนวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หรือเดือน 8 ที่สอง ในกรณีที่มีอธิกมาส พุทธศาสนิกชนจะพากันขวนขวายให้มีการถวายเทียนจำพรรษาแก่วัดในท้องถิ่นของตน เพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัย เป็นเวลา 3 เดือน สมัยก่อนเทียนพรรษามีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะพระสงฆ์ต้องใช้จุดให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัย แต่ในปัจจุบันนั้นเทียนพรรษาอาจจะมีความสำคัญลดน้อยไป ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาได้เปลี่ยนมาถวายหลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉายแทน แต่ถึงอย่างไรก็ยังมีการถวายเทียนพรรษากันอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาและคงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธให้เบ่งบานและไม่ให้สูญหายไปในพื้นที่ปลายด้ามขวานไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง