รีเซต

คิดอย่างไร เห็นด้วยหรือไม่ว่า รัฐบาลควรดูแลให้ภาคการเมืองนิ่งมากกว่านี้

คิดอย่างไร เห็นด้วยหรือไม่ว่า รัฐบาลควรดูแลให้ภาคการเมืองนิ่งมากกว่านี้
มติชน
5 กรกฎาคม 2563 ( 09:26 )
21
คิดอย่างไร เห็นด้วยหรือไม่ว่า รัฐบาลควรดูแลให้ภาคการเมืองนิ่งมากกว่านี้

คิดอย่างไร เห็นด้วยหรือไม่ว่า รัฐบาลควรดูแลให้ภาคการเมืองนิ่งมากกว่านี้

จากกรณี นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ออกมาแนะว่า รบ.ควรดูแลภาคการเมืองให้สงบ ไม่กระทบต่อบรรยากาศทางเศรษฐกิจที่อยู่ระหว่างฟื้นฟู

ท่านคิดอย่างไร เห็นด้วยกับนักวิชาการท่านนี้หรือไม่ว่า รัฐบาลควรดูแลให้ภาคการเมืองนิ่งมากกว่านี้

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ทาง “เฟซบุ๊กมติชนออนไลน์”

และแสดงความคิดเห็นทาง “ทวิตเตอร์มติชนออนไลน์”

***หมายเหตุ ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง