สปส. ผนึกเมืองพัทยา จัดตรวจโควิดเชิงรุก ผู้ประตนมาตรา 33 ใน อ.บางละมุง 4,000 คน

สปส. ผนึกเมืองพัทยา จัดตรวจโควิดเชิงรุก ผู้ประตนมาตรา 33 ใน อ.บางละมุง 4,000 คน
ข่าวสด
7 พฤษภาคม 2564 ( 00:06 )
33
สปส. ผนึกเมืองพัทยา จัดตรวจโควิดเชิงรุก ผู้ประตนมาตรา 33 ใน อ.บางละมุง 4,000 คน

ประกันสังคม ผนึกเมืองพัทยา จัดตรวจโควิดเชิงรุก ผู้ประกันตนมาตรา 33 ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง ใน อ.บางละมุง 4,000 คน สัปดาห์หน้า

 

 

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2564 ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเพื่อหารือการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เชิงรุกในสถานประกอบการในพื้นที่ อ.บางละมุง โดยมีนาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองพัทยา และตัวแทนผู้ประกอบการเมืองพัทยาเข้าร่วมประชุม

 

นายมาโนช รองนายกเมืองพัทยา กล่าวในที่ประชุมว่า รมว.คลัง มีนโยบายคัดกรองการติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ในสถานประกอบการหรือจังหวัดที่มีรอยต่อของจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่สีแดง โดยเฉพาะในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดหลายจังหวัดที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่หนาแน่นหลายพื้นที่ เพื่อเป็นการลดปัญหาความแออัดสำหรับการตรวจคัดกรองในสถานพยาบาลให้ผู้ประกันตนเข้าถึงบริการการตรวจคัดกรองได้อย่างสะดวก จึงจัดประชุมหารือจัดการบริการตรวจคัดกรองให้ผู้ประกันตนได้รับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อค้นหาผู้ประกันตนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในสถานบริการ

 

 

ด้านนาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ประกันสังคมได้อนุมัติงบประมาณให้มีการตรวจเชิงรุกในสถานประกอบการให้กับผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 ประเภทลูกจ้าง เนื่องจากจังหวัดชลบุรีมีผู้ติดเชื้อสูงและเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อเศรษฐกิจ ทำให้ทางประกันสังคมได้เข้ามาช่วยสาธารณะสุขตรวจเชิงรุกในสถานประกอบการ ซึ่งในพื้นที่ อ.บางละมุงเป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อสูงขึ้น จึงได้มีการประชุมหารือกับทางเมืองพัทยา เพื่อหาแนวทางในการตรวจคัดกรองเชิงรุกในสถานประกอบการเมืองพัทยา

 

 

นาวาตรีวิทวัส กล่าวต่อว่า ในพื้นที่อำเภอบางละมุงจะได้รับการตรวจคัดกรองเชิงรุกจำนวน 4,000 ราย ซึ่งจะดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกในสัปดาห์หน้า ผู้ที่สามารถเข้ารับการตรวจจะต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด-19 ให้มาตรวจคัดกรอง เพื่อเป็นการช่วยการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง