นายกเมืองสั่งจัดระเบียบการขายอาหาร ช่วง ถือศีลบวชพี่น้องมุสลิม ขณะที่แม่ค้าใจบุญทำ ขนมจีนแจก 200 กว่า ชุด แก่ผู้ได้รับผลกระทบโควิด

นายกเมืองสั่งจัดระเบียบการขายอาหาร ช่วง ถือศีลบวชพี่น้องมุสลิม  ขณะที่แม่ค้าใจบุญทำ ขนมจีนแจก 200 กว่า ชุด แก่ผู้ได้รับผลกระทบโควิด
77ข่าวเด็ด
24 เมษายน 2563 ( 10:43 )
18
นายกเมืองสั่งจัดระเบียบการขายอาหาร ช่วง ถือศีลบวชพี่น้องมุสลิม  ขณะที่แม่ค้าใจบุญทำ ขนมจีนแจก 200 กว่า ชุด แก่ผู้ได้รับผลกระทบโควิด

 

นายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสตูล กล่าวว่า ในช่วงถือศีลบวชของพี่น้องมุสลิม ซึ่งถือว่าวันนี้เป็นวันแรก ในการถือศีลบวชของพี่น้องมุสลิมทั่วโลก แต่ในพื้นที่ จ.สตูล นั้น ตอนเย็นจะมีการจัดพื้นที่จำหน่ายอาหารให้แก่พี่น้องทุกคน โดยทางเทศบาลเมืองสตูล ได้จัดสถานที่ไว้ให้ บริเวรหน้าคฤหาสกูเด็น เขตเทศบาลเมืองสตูล  โดยมีแม่ค้ามาจำหน่ายอาหารกว่า 40 บูช ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแม่ ค้าในพื้นที่ เขตเมืองแทบทั้งสิ้น ดังนั้นเพื่อการจัดระเบียบของการจำหน่าย อาหาร ตั้งแต่วันนี้ จนครบวันถือศีลบวช ของพี่น้องชาวมุสลิม ทางเทศบาลได้มีการจัดระเบียบการจำหน่ายอาหารนอกเหนือจากความสะอาดของอาหารแล้ว ยังต้องมีการจัดระเบียบในการจำหน่ายโดยเฉพาะการจัดสถานที่ ให้มีเส้นช่องว่างสำหรับการเดินทางเข้ามาซื้อ การรอซื้ออาหาร การเลือกอาหาร ทุกอย่างจะต้อง อยู่ห่างกัน  ไม่ยืนชิดกัน เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโควิด 19

ด้าน  นางกัลยา  มะหัปผลา  แม่ค้าขายอาหารในตลาดโต้รุ่งเขตเทศบาลเมืองสตูล กล่าวว่า ตนเองและพรรคพวกได้ร่วมกัน ทำขนมจีนจำนวน 200 กว่าชุดไว้สำหรับแจกผู้ที่เดินทางเข้ามาซื้ออาหารในตอนเย็นไปรับประทาน หรือผู้ที่ซื้ออาหารไปแก้บวช ในวันนี้ ทางร้านได้เตรียม ขนมจีน ขนมหวาน และน้ำดื่มไว้ให้ จำนวน 200 ชุด ที่พอสำหรับรับประทานได้ ตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป   สาเหตุที่ตนเอง เลือกแจกขนมจีนในวันนี้นั้นเนื่องจาก ตนเอง มีความรู้สึกว่าอยากที่จะทำแจก ให้ คนที่ โดนกระทบกับพิศโควิด 19 จนทำให้มีรายได้น้อย  ซึ่งบางครอบครัว แทบจะไม่มีรายได้ ก็อยากให้ เขาได้ รับประทานกันให้อิ่ม และประกอบกับวันนี้เป็นวันแรกที่พี่น้องชาวอิสลาม ถือบวชกัน ดังนั้น จึงอยากให้ ทุกคนได้ ร่วมกัน รับประทานขนมจีนแก่บวชในวันนี้  โดยทางร้านได้ จัดเตรียมไว้ให้ และมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองสตูล  มาคอยอำนวยความสะดวกในการ ลงทะเบียน และจัดระเบียบในการแจกให้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง