สุพรรณ พบคุณตาวัย 74 ดับรายที่ 13 หลังรักษาจากการติดเชื้อโควิด 1 วัน ผู้ว่าฯเข้มคนเดินทางเข้าจังหวัด

สุพรรณ พบคุณตาวัย 74 ดับรายที่ 13 หลังรักษาจากการติดเชื้อโควิด 1 วัน ผู้ว่าฯเข้มคนเดินทางเข้าจังหวัด
มติชน
20 มิถุนายน 2564 ( 23:32 )
5
สุพรรณ พบคุณตาวัย 74 ดับรายที่ 13 หลังรักษาจากการติดเชื้อโควิด 1 วัน ผู้ว่าฯเข้มคนเดินทางเข้าจังหวัด

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 สุพรรณบุรี รายงานพบผู้ป่วยเพิ่ม 13 ราย ขณะนี้รักษาอยู่ 127 ราย หาย 446 ราย และมีเสียชีวิต 1 ราย รวม เสียชีวิตแล้ว 13 ราย ทั้งนี้ มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค รายใหม่ 11 ราย ผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันเสี่ยงสูงรายใหม่ 109 ราย การเฝ้าระวัง กลุ่มผู้ป่วย (โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ และปอดอักเสบ) รายใหม่ 1 ราย การเฝ้าระวังและการค้นหาเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ รายใหม่ 113 ราย

 

 

สำหรับผู้เสียชีวิตรายที่ 13 เป็นชายไทย อายุ 74 ปี ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เป็นผู้ป่วยรายที่ 583 เข้ารับการรักษาวันที่ 20 มิถุนายน และเสียชีวิตแล้ววันนี้

 

 

ด้าน นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ออกประกาศคำสั่ง เรื่องแนวทางปฏิบัติของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ในกรณีที่ประชาชนเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม เข้าจังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

1.ให้ยกเลิกประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ในกรณีที่ประชาชนเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้าจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564

 

 

2.เมื่อนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้รับรายงานข้อมูลผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม เข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ดังกล่าว แล้วแต่กรณีความเหมาะสม ทำการตรวจสอบว่าผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี ข้างต้น ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แล้วหรือยัง หรือมีผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 ไม่เกิน 48 ชม.มาแสดงต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือไม่

 

 

3. หากผู้เดินทางมายัง จ.สุพรรณบุรี ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่มีผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ภายใน 48 ชม. มาแสดง ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พิจารณาใช้อำนาจตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 พิจารณาสั่งให้กักตัว ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด เพื่อสังเกตอาการ มีเวลา ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ ตามจำนวนวัน หรือมาตราการอื่นๆ ที่เห็นสมควร ให้เหมาะสมแล้วแต่กรณี

 

 

ประกาศนี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง