สั่งห้าม ชุมนุม-ทำกิจกรรมเด็ดขาด ใครฝ่าฝืนคุก 2 ปี

สั่งห้าม ชุมนุม-ทำกิจกรรมเด็ดขาด ใครฝ่าฝืนคุก 2 ปี
ข่าวสด
3 เมษายน 2563 ( 17:45 )
19
สั่งห้าม ชุมนุม-ทำกิจกรรมเด็ดขาด ใครฝ่าฝืนคุก 2 ปี

 

ผบ.ทสส.ออกประกาศ ห้ามชุมนุม จัดกิจกรรม ทั่วราชอาณาจักร เว้นแต่กิจกรรมของราชการ หรือภายในครอบครัว หวังสกัดการแพร่ระบาดของโควิด-19

วันที่ 3 เม.ย. พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง ลงนามในประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง

เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม โดยมีรายละเอียดว่า อาศัยอำนาจตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ข้อ 5 และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 เรื่องแต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงานหัวหน้าผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ข้อ 3(6)

กดติดตามไลน์ ข่าวสด official account ได้ที่นี่

เพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของการติดเชื้อโรคโควิด- 19 มิให้ขยายไปในวงกว้าง จึงกำหนดการห้ามชุมนุม การทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค หรือการกระทำอันเป็นการฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน หรือการกลั่นแกล้งเพื่อแพร่เชื้อโรค ณ ที่ใดๆทั่วราชอาณาจักร เว้นแต่เป็นการทำกิจกรรมภายในครอบครัวที่อยู่ในเคหะสถานของตนเอง หรือกิจกรรมของทางราชการ ซึ่งมีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลที่ปลอดภัย

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ต้องรับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชคารในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องรับโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง