รีเซต

จีนกระชับมาตรการโควิด-19 รับรอง 'เที่ยวบิน' ปลอดภัย

จีนกระชับมาตรการโควิด-19 รับรอง 'เที่ยวบิน' ปลอดภัย
Xinhua Thai
23 พฤษภาคม 2565 ( 22:07 )
32
จีนกระชับมาตรการโควิด-19 รับรอง 'เที่ยวบิน' ปลอดภัย

ปักกิ่ง, 23 พ.ค. (ซินหัว) -- วันจันทร์ (23 พ.ค.) สำนักบริหารการบินพลเรือนแห่งประเทศจีน เผยว่าจีนดำเนินสารพัดมาตรการเข้มงวดยิ่งขึ้น เพื่อรับรองการโดยสารเครื่องบินที่ปลอดภัยของนักเดินทาง ควบคู่กับการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)ข่งฝานเหว่ย เจ้าหน้าที่สำนักฯ แถลงข่าวว่ามีการจำแนกพนักงานสนามบินเป็น 2 กลุ่ม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงแพร่เชื้อไวรัสฯ ของพวกเขา ได้แก่ กลุ่มมีความเสี่ยงสูง และกลุ่มภายใต้การติดตามใกล้ชิด โดยพนักงานเหล่านี้ต้องทดสอบกรดนิวคลีอิกทุกวัน ขณะพนักงานที่อยู่นอกเหนือสองกลุ่มนี้ต้องตรวจโรควันเว้นวันนอกจากนั้นสำนักฯ จะทำงานเพื่อรับรองการกำหนดระยะห่างอันปลอดภัยของผู้โดยสาร ป้องกันผู้คนรวมตัวหนาแน่นบริเวณสนามบินและบนเครื่องบิน เสริมสร้างการจัดการแบบปิดเพื่อแบ่งแยกการดำเนินงานของเที่ยวบินภายในประเทศกับเที่ยวบินระหว่างประเทศ และปรับปรุงกลไกการทดสอบโรคโควิด-19 ที่สนามบินอนึ่ง จีนประกาศระงับบริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ 768 เที่ยวแล้วในปีนี้ โดยมีจุดประสงค์ป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง