รีเซต

ก.อุตฯ ปลื้มยกระดับผ้าทออีสาน เผยผลสำเร็จ ‘มัดทอใจ’ เฟส2 ดึงอัตลักษณ์ออกแบบนิวคอลเลคชั่น

ก.อุตฯ ปลื้มยกระดับผ้าทออีสาน เผยผลสำเร็จ ‘มัดทอใจ’ เฟส2 ดึงอัตลักษณ์ออกแบบนิวคอลเลคชั่น
มติชน
21 กันยายน 2563 ( 19:05 )
91
ก.อุตฯ ปลื้มยกระดับผ้าทออีสาน เผยผลสำเร็จ ‘มัดทอใจ’ เฟส2 ดึงอัตลักษณ์ออกแบบนิวคอลเลคชั่น

กระทรวงอุตสาหกรรม หนุนสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ พัฒนาผู้ประกอบการ ยกระดับผ้าท้องถิ่น 4 จังหวัดภาคอีสาน พร้อมเปิดคอลเลคชั่นใหม่ “มัดทอใจ มรดก ไทย ร่วมสมัย” สร้างมูลค่าเพิ่มมากกว่า 40 % ตั้งเป้าสร้างโอกาสทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

 

นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ดาเนินการยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและผ้าพื้นเมือง โดยสนับสนุนให้สถาบัน พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งเป็นหน่วยงานเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม ดาเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสูงสู่ศูนย์กลางแฟชั่นระดับภูมิภาคในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมี สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา สุรินทร์ และสกลนครเป็นหน่วยร่วมดาเนินการ โดยตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2562 (ระยะที่1) ได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านการออกแบบ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและ ผ้าทอพื้นเมือง เพื่อทำให้ผู้ประกอบการสิ่งทอและเครื่องแต่งกายผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และสามารถเข้าสู่ตลาดใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นเพิ่มโอกาสในการจ้างงานและสร้างรายได้ในท้องถิ่น ก่อให้เกิดเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนาต่อยอดการดาเนินธุรกิจให้กับกลุ่มผู้ประกอบการสิ่งทอและ วิสาหกิจชุมชน ขับเคลื่อนต่อเนื่องจนถึงปี 2563 (ระยะที่ 2)

 

“โดยผลลัพธ์ที่ได้ คือ ผู้ประกอบการและวิสาหกิจกว่า 1,170 คน ได้รับการฝึกอบรมเข้าปฏิบัติการและมีการพัฒนาผ้าไหมลวดลายใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ชุดเสื้อผ้าและเครื่องประดับ กว่า 76 ผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มและแตกต่างผสมผสานกับเทคโนโลยี และการส่งเสริมด้านการตลาด โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้เข้าร่วมการทดสอบตลาดสามารถสร้าง ยอดขายไดก้ ว่า 2.1 ล้านบาท และมีศักยภาพในการจ้างงานเพื่อรองรับ คาสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น” นางวรวรรณ กล่าว

 

นายชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวว่า การดาเนิน โครงการในปี 2563 นี้ได้มีการศึกษาวัฒนธรรมและวิถีท้องถิ่นเพื่อนามาสร้างลายมัดหมี่แบบใหม่ที่ทันสมัยแต่รักษาไว้ ซึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่น พร้อมนาวัสดุและเส้นใยใหม่มาทอร่วมกับผ้าไหม และออกแบบตัดเย็บโดยดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดกลุ่มใหม่ๆ โดย มัดทอใจ : มรดกไทยร่วมสมัย (Mud Tor Jai : Modern Heritage Thai Textile) ในคอลเล็คชั่นปี 2020 คือ Journey of Natural – การเดินทางของธรรมชาติ แบ่งออกเป็น 4 แนวคิด 4 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่

 

1.จังหวัดขอนแก่น:

งามสง่าเหลืองดอกคูนบานสะพรั่ง Beautiful Dokkoon Blossom ลวดลาย ผ้าดอกคูน กลีบดอก ช่อดอก ใช้เส้นใยฝ้ายผสมเส้นใยผักตบชวา,ไหมอีรี่ เทคนิคการผลิตด้วยการย้อมสีธรรมชาติจาก ต้นกระถิน, ครั่ง การพิมพ์ลายแบบ digital print ตกแต่งด้วยผ้าลูกไม้และมุก

 

2. จังหวัดนครราชสีมา :

มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติป่าเขาใหญ่ Lost in Khao Yai Forest ลวดลาย ผ้า ธรรมชาติป่าเขาใหญ่ น้าตก ใบไม้/ผีเสื้อ ใช้เส้นใยโพลีเอสเตอร์ผสมเส้นใยกัญชงเส้นใยฝ้ายผสมเส้นไหมอีรี่แบบตี เกลียวย้อมสีเทคนิคการผลิตด้วยการย้อมสีธรรมชาติจากใบมะม่วง การพิมพ์ลายแบบ digital print, การสกรีนตกแต่ง ด้วยคริสตัล

 

3.จังหวัดสุรินทร์:

เสน่ห์หัตถศิลป์โบราณ เครื่องเงินเขวาสินรินทร์ The Charm of Ancient craftsmanship, Khwao Sinarin Silverware ลวดลายผ้าเครื่องเงินเขวาสินรินทร์ ลายกลีบบัว ลูกปะเกือม ลายดอก พิกุล ใช้เส้นใยฝ้าย 50% ผสมเส้นไหม 50% เทคนิคการย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกมะยม, แก่นขนุน ตกแต่งด้วย คริสตัลและการปักลายการอัดพลีทผ้าไหม 4.จังหวัดสกลนคร: จังหวะสีสันวัฒนธรรมผ้าย้อมคราม The Rhythm of Indigo Blue ลวดลาย ผ้า เป็นศิลปะการย้อมสีครามธรรมชาติ ใช้เส้นใยฝ้ายผสมเส้นใยใบสับปะรด เทคนิคการย้อมครามไล่เฉดสี และการปัก แบบ sashiko

 

ในภาพรวมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสูงสู่ศูนย์กลาง แฟชั่นระดับภูมิภาค ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้แนวคิด มุ่งเน้นการ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้กับผลิตภัณฑ์สิ่งทอผ่านการพัฒนาและออกแบบในความเป็นไทย บนพื้นฐานของความคิด สร้างสรรค์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ผสานเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่า เพื่อให้สามารถสนองตอบความต้องการของ ผู้บริโภคกลุ่มคนรุ่นใหม่ ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับ ผู้ประกอบการผ้าพื้นเมือง 660 คน มีการพัฒนาผ้าไหมลวดลายใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ชุดเสื้อผ้า เครื่องประดับ และของตกแต่ง 36 ผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์ มัดทอใจ : มรดกผ้าไทยร่วมสมัย

 

โดยมีมูลค่าสูงขึ้นไม่ต่ากว่า 40% พร้อมสร้างความร่วมมือแฟชั่นระดับภูมิภาคและเชื่อมโยงการผลิต เพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย และสร้างโอกาส ทางการตลาดในประเทศและตลาดโลก