รีเซต

เปิดยอดสมัครนักเรียน ม.1-ม.4 ร.ร.ดังกทม. เผย 3 โรงเรียนแข่งขันสูงมาก

เปิดยอดสมัครนักเรียน ม.1-ม.4 ร.ร.ดังกทม. เผย 3 โรงเรียนแข่งขันสูงมาก
ข่าวสด
14 มีนาคม 2565 ( 14:10 )
276
เปิดยอดสมัครนักเรียน ม.1-ม.4 ร.ร.ดังกทม. เผย 3 โรงเรียนแข่งขันสูงมาก

 

ผอ.สพม. เปิดยอดสมัครนักเรียน ม.1-ม.4 โรงเรียนดังกทม. เผย สวนกุหลาบ-สามเสน-สตรีวิทยา แข่งขันสูง ระบุ จำนวนผู้สมัคร ม.1 ลดลงกว่าปีที่แล้ว

 

วันที่ 14 มี.ค.2565 นายนิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 1 กทม. กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดให้รับสมัครนักเรียน เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม.4 สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2565 วันที่ 9-13 มี.ค.ที่ผ่านมา โดย ม.1 สอบคัดเลือก 26 มี.ค. ประกาศผล และรายงานตัว 30 มี.ค. ส่วน ม.4 สอบคัดเลือกวันที่ 27 มี.ค. ประกาศผล และรายงานตัว วันที่ 31 มี.ค.นั้น

 

นายนิยม กล่าวต่อว่า ขณะนี้โรงเรียนในสังกัดสพม.เขต 1 กทม. จำนวน 65 แห่ง ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ม.4 เรียบร้อยแล้ว โดยสพฐ. ให้จัดสอบคัดเลือกนักเรียน เฉพาะโรงเรียนที่มีนักเรียนมาสมัครเกินจากแผนการรับนักเรียนเท่านั้น ไม่อนุญาตให้โรงเรียนที่มีนักเรียนมาสมัครไม่เต็มแผนจัดสอบคัดห้อง ซึ่งในส่วนของสพม. เขต1 กทม. ชั้นม.1 มีแผนรับ 16,344 คน สมัครเกินแผนกว่า 9,297 คน โรงเรียนที่ต้องจัดสอบ 22 โรงเรียน ม.4 แผนรับ 3,763 คน สมัครเกินแผนรับ 6,894 คน เปิดสอบรวม 38 โรงเรียน

 

"ภาพรวมการรับสมัครของสพม.เขต 1 กทม. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จำนวนผู้สมัคร ม.1 ลดลงจากปีที่ผ่านมา ประมาณ 1,200 คน ส่วนม.4 สมัครเพิ่มมากขึ้นกว่า 400 คน ซึ่งสาเหตุที่เด็กลดลงส่วนหนึ่ง เป็นเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่ทำให้ผู้ปกครองต้องย้ายถิ่นฐาน ส่วนการจัดสอบที่จะมีขึ้นปลายเดือนมีนาคมนี้นั้น ผมได้กำชับให้โรงเรียนดูแลนักเรียน และให้โอกาสเด็กทุกคนได้เข้าสอบ โดยจะต้องจัดห้องสอบและมีมาตรการดูแลเด็กที่ติดเชื้อโควิดอย่างเคร่งครัด" นายนิยม กล่าว

 

นายนิยม กล่าวอีกว่า โรงเรียนที่จัดสอบชั้นม.1 กรุงเทพ ดังนี้ ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แผนรับ 249 สมัคร 1,437 อัตราการแข่งขัน 1:4.89, ร.ร.สามเสนวิทยาลัย แผนรับ 252 สมัคร 867 อัตราการแข่งขัน 1:3.44, ร.ร.สตรีวิทยา แผนรับ 378 สมัคร 846 อัตราการแข่งขัน 1:2.24, ร.ร.โพธิสารวิทยากร แผนรับ 420 สมัคร 823 อัตราการแข่งขัน 1:1.96,

 

ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน แผนรับ 378 สมัคร 784 อัตราการแข่งขัน 1:2.07, ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล แผนรับ 378 สมัคร 781 อัตราการแข่งขัน 1:2.07, ร.ร.โยธินบูรณะ แผนรับ 336 สมัคร 760 อัตราการแข่งขัน 2.26, ร.ร.เทพศิรินทร์ แผนรับ 252 สมัคร 741 อัตราการแข่งขัน 1:2.49, ร.ร.ศึกษานารี แผนรับ 462 สมัคร 732 อัตราการแข่งขัน 1:1.58, ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี แผนรับ 420 สมัคร 662 อัตราการแข่งขัน 1.58,

 

ร.ร.มัธยมวัดหนองแขม แผนรับ 480 สมัคร 608 อัตราการแข่งขัน 1: 1.27, ร.ร.บางปะกอกวิทยาคม แผนรับ 240 สมัคร 592 อัตราการแข่งขัน 1:2.47, ร.ร.วัดราชโอรส แผนรับ 420 สมัคร 559 อัตราการแข่งขัน 1:1.33, ร.ร.ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ แผนรับ 420 สมัคร 496 อัตราการแข่งขัน 1:1.18, ร.ร.มัธยมวัดสิงห์ แผนรับ 420 สมัคร 437 อัตราการแข่งขัน 1:1.04, ร.ร.ศึกษานารีวิทยา แผนรับ 360 สมัคร 435 อัตราการแข่งขัน 1:1.21,

 

ร.ร.ราชวินิต มัธยม แผนรับ 336 สมัคร 420 อัตราการแข่งขัน 1:1.25, ร.ร.วัดนวลนรดิศ แผนรับ 378 สมัคร 381 อัตราการแข่งขัน 1:1.01, ร.ร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม แผนรับ 320 สมัคร 328 อัตราการแข่งขัน 1:1.03, ร.ร.สตรีวัดระฆัง แผนรับ 210 สมัคร 266 อัตราการแข่งขัน 1:1.38, ร.ร.เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แผนรับ 210 สมัคร 266 อัตราการแข่งขัน 1:1.27 และร.ร.มัธยมวัดนายโรง แผนรับ 40 สมัคร 53 อัตราการแข่งขัน 1:1.33

สำหรับชั้น ม.4 ดังนี้ ร.ร.สามเสนวิทยาลัย แผนรับ 99 สมัคร 1,004 อัตราการแข่งขัน 1:10.14, ร.ร.โยธินบูรณะ แผนรับ 118 สมัคร 668 อัตราการแข่งขัน 1:5.66, ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แผนรับ 74 สมัคร 478 อัตราการแข่งขัน 1:6.46, ร.ร.โพธิสารพิทยากร แผนรับ 50 สมัคร 431 อัตราการแข่งขัน 1:8.62, ร.ร.ศึกษานารี แผนรับ 100 สมัคร 329 อัตราการแข่งขัน 1:3.29, ร.ร.อสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย แผนรับ 30 สมัคร 304 อัตราการแข่งขัน 1:10.13,

ร.ร.วัดนวลนรดิศ แผนรับ 82 สมัคร 302 อัตราการแข่งขัน 1:3.68, ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล แผนรับ 45 สมัคร 296 อัตราการแข่งขัน 1:6.58, ร.ร.เทพศิรินทร์ แผนรับ 25 สมัคร 290 อัตราการแข่งขัน 1:11.60, ร.ร.สตรีวิทยา แผนรับ 30 สมัคร 278 อัตราการแข่งขัน 1:9.27, ร.ร.บางปะกอกวิทยาคม แผนรับ 32 สมัคร 254 อัตราการแข่งขัน 1:7.94, ร.ร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) แผนรับ 80 สมัคร 241 อัตราการแข่งขัน 1:3.10,

ร.ร.มัธยมวัดหนองแขม แผนรับ 32 สมัคร 230 อัตราการแข่งขัน 1:7.19, ร.ร.ศึกษานารีวิทยา แผนรับ 110 สมัคร 210 อัตราการแข่งขัน 1:1.91, ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี แผนรับ 10 สมัคร 167 อัตราการแข่งขัน 1:16.70, ร.ร.มัธยมวัดสิงห์ แผนรับ 40 สมัคร 164 อัตราการแข่งขัน 1:4.10, ร.ร.วัดพุทธบูชา แผนรับ 81 สมัคร 150 อัตราการแข่งขัน 1:1.85, ร.ร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม แผนรับ 72 สมัคร 127 อัตราการแข่งขัน 1:1.76,

ร.ร.ทีวธาภิเศก บางขุนเทียน แผนรับ 100 สมัคร 123 อัตราการแข่งขัน 1:1.23, ร.ร.ปัญญาวรคุณ แผนรับ 86 สมัคร 120 อัตราการแข่งขัน 1:1.40, ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน แผนรับ 2 สมัคร 119 อัตราการแข่งขัน 1:59.50, ร.ร.บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" แผนรับ 45 สมัคร 115 อัตราการแข่งขัน 1:2.56, ร.ร.ราชวินิต มัธยม แผนรับ 23 สมัคร 114 อัตราการแข่งขัน 1:4.96,

ร.ร.ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ แผนรับ 46 สมัคร 108 อัตราการแข่งขัน 1:2.35, ร.ร.วัดราชโอรส แผนรับ 19 สมัคร 104 อัตราการแข่งขัน 1:5.47, ร.ร.มหรรณพาราม แผนรับ 50 สมัคร 93 อัตราการแข่งขัน 1:1.86, ร.ร.ทวีธาภิเศก แผนรับ 38 สมัคร 83 อัตราการแข่งขัน 1:2.18, ร.ร.ฤทธิณรงค์รอน แผนรับ 40 สมัคร 82 อัตราการแข่งขัน 1:2.05, ร.ร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ แผนรับ 36 สมัคร 78 อัตราการแข่งขัน 1:2.17,

ร.ร.เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แผนรับ 9 สมัคร 71 อัตราการแข่งขัน 1:7.89, ร.ร.วัดราชบพิธ แผนรับ 10 สมัคร 64 อัตราการแข่งขัน 1:6.40, ร.ร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ แผนรับ 40 สมัคร 60 อัตราการแข่งขัน 1:1.50, ร.ร.สตรีวัดระฆัง แผนรับ 30 สมัคร 57 อัตราการแข่งขัน 1:90, ร.ร.นวลนรดิศวิทยาคมรังมังคลาภิเษก แผนรับ 40 สมัคร 53 อัตราการแข่งขัน 1:1.33, ร.ร.ไชยฉิมพลีวิทยาคม แผนรับ 20 สมัคร 30 อัตราการแข่งขัน 1:1.50, ร.ร.วิมุตยารามพิทยากร แผนรับ 27 สมัคร 29 อัตราการแข่งขัน 1:1.07, ร.ร.แจงร้อนวิทยา แผนรับ 21 สมัคร 27 อัตราการแข่งขัน 1.29 และ ร.ร.สุวรรณรามวิทยาคม แผนรับ 20 สมัคร 25 อัตราการแข่งขัน 1:1.25

ข่าวที่เกี่ยวข้อง