รีเซต

ฟิลิปปินส์ลดอัตราภาษีนำเข้ายานยนต์ไฟฟ้า

ฟิลิปปินส์ลดอัตราภาษีนำเข้ายานยนต์ไฟฟ้า
Xinhua
20 มกราคม 2566 ( 15:18 )
19
ฟิลิปปินส์ลดอัตราภาษีนำเข้ายานยนต์ไฟฟ้า

มะนิลา, 20 ม.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันพฤหัสบดี (19 ม.ค.) สำนักงานประชาสัมพันธ์ทำเนียบประธานาธิบดีของเฟอร์ดินานด์ โรมวลเดซ มาร์กอส ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ เปิดเผยว่าฟิลิปปินส์จะลดอัตราภาษีนำเข้ายานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อกระตุ้นตลาดยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ โดยมาร์กอสได้ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารตามคำแนะนำของรัฐบาลเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2022 องค์การเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งชาติฟิลิปปินส์ (NEDA) เสนอให้ลดอัตราภาษีศุลกากรของชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง (MFN) ลงชั่วคราวเป็นร้อยละ 0 เป็นเวลา 5 ปี สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นอย่างสมบูรณ์ในต่างประเทศ ยกเว้นยานยนต์ประเภทไฮบริดขณะอัตราภาษีสำหรับชิ้นส่วนและส่วนประกอบบางอย่างของยานยนต์ไฟฟ้าจะถูกปรับจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 1 ในระยะเวลา 5 ปีสำนักงานฯ กล่าวว่าการลดอัตราภาษีข้างต้นจะสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่สารพัดเทคโนโลยีเกิดใหม่ และกระตุ้นให้ผู้บริโภคพิจารณายานยนต์ไฟฟ้าเป็นทางเลือกในการคมนาคมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นข้อมูลทางการระบุว่าภาคการขนส่งเป็นหนึ่งในแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้องกับพลังงานที่สำคัญที่สุดของฟิลิปปินส์ ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 34

ข่าวที่เกี่ยวข้อง