รีเซต

สหกรณ์กระบี่ร่วมประชุมและลงพื้นที่ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ เพื่อศึกษาโครงสร้างการบริหารจัดการของชุมนุมฯ

สหกรณ์กระบี่ร่วมประชุมและลงพื้นที่ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ เพื่อศึกษาโครงสร้างการบริหารจัดการของชุมนุมฯ
77ข่าวเด็ด
9 กรกฎาคม 2563 ( 10:09 )
164
สหกรณ์กระบี่ร่วมประชุมและลงพื้นที่ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ เพื่อศึกษาโครงสร้างการบริหารจัดการของชุมนุมฯ

สหกรณ์กระบี่ร่วมประชุมและลงพื้นที่ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่
เพื่อศึกษาโครงสร้างการบริหารจัดการของชุมนุมฯ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายเชาวลิต เจริญฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายสถาพร วังบุญคง ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์อ่าวลึก พร้อมด้วยบุคลากรจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ และนิคมสหกรณ์    อ่าวลึก ร่วมกับคณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ ณ ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด เพื่อศึกษาโครงสร้างการบริหารจัดการของชุมนุมฯ โดยมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้า กระบวนการงานธุรการ งานเลขานุการ การเงินการบัญชี และเข้าศึกษาการดำเนินธุรกิจของชุมนุมฯ ด้านการรวบรวมผลผลิตปาล์มน้ำมันจากสมาชิกและเครือข่าย กระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มและโรงบีบเมล็ดในปาล์ม รวมทั้งกระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้า กระบวนการขายถึงกระบวนการรับชำระ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด พร้อมหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง