รีเซต

'กทพ.' เตรียมพร้อมระบบ 'เอ็มโฟล์ว' ทางพิเศษฉลองรัช ก่อนเปิดให้บริการ ก.ค.นี้

'กทพ.' เตรียมพร้อมระบบ 'เอ็มโฟล์ว' ทางพิเศษฉลองรัช ก่อนเปิดให้บริการ ก.ค.นี้
มติชน
3 มีนาคม 2565 ( 15:49 )
102
'กทพ.' เตรียมพร้อมระบบ 'เอ็มโฟล์ว' ทางพิเศษฉลองรัช ก่อนเปิดให้บริการ ก.ค.นี้

ข่าววันนี้ รายงานข่าวจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ระบุว่า ตามที่ กทพ. ได้ดำเนินการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (เอ็มโฟล์ว) โดยร่วมกับกรมทางหลวงในการบูรณาการให้เป็นไปในรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน (Single Platform System) บนทางพิเศษ ระยะที่ 1 ทางพิเศษฉลองรัช จำนวน 3 ด่าน ประกอบด้วย ด่านสุขาภิบาล 5-1 ด่านสุขาภิบาล 5-2 และด่านจตุโชติ ซึ่งที่ผ่านมา กรมทางหลวงได้เปิดให้บริการเอ็มโฟล์ว บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 ที่ด่านธัญบุรี 1 ด่านธัญบุรี 2 ด่านทับช้าง 1 และด่านทับช้าง 2 ไปเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น ปัจจุบัน กทพ. อยู่ระหว่างการศึกษาและนำผลจากการเปิดให้บริการดังกล่าวไปพัฒนาการดำเนินงาน โดยอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการบัตร Easy Pass เพื่อเชื่อมโยงจากฐานข้อมูลเดิมไปใช้ในการลงทะเบียนเอ็มโฟล์วได้โดยง่าย ลดขั้นตอนในการเติมข้อมูล และเตรียมความพร้อม เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ล่วงหน้าก่อนเปิดให้บริการ M-Flow บนทางพิเศษ ระยะที่ 1 ทางพิเศษฉลองรัช ทั้ง 3 ด่าน ในเดือนกรกฎาคม 2565

 

นอกจากนี้ ในส่วนของการปรับปรุงกายภาพหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเพื่อรองรับระบบ M-Flow ที่ ด่านสุขาภิบาล 5-1 และด่านสุขาภิบาล 5-2 กทพ. ได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จตามแผนงาน คงเหลือเพียงด่านจตุโชติที่อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง และจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 5 มีนาคม 2565 ในส่วนของงานติดตั้งอุปกรณ์ของระบบ เอ็มโฟล์ว และการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อเชื่อมต่อระบบเอ็มโฟล์ว กับ Single Platform System ของกรมทางหลวง ขณะนี้ มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานที่ 88.15%

ข่าวที่เกี่ยวข้อง