รีเซต

Asia Album : นักเรียนเวียดนามโชว์ 'ฆ้อง' สานต่อมรดกวัฒนธรรม

Asia Album : นักเรียนเวียดนามโชว์ 'ฆ้อง' สานต่อมรดกวัฒนธรรม
Xinhua
14 ธันวาคม 2565 ( 19:47 )
46
Asia Album : นักเรียนเวียดนามโชว์ 'ฆ้อง' สานต่อมรดกวัฒนธรรม

ฮานอย, 14 ธ.ค. (ซินหัว) -- ชวนชมเด็กนักเรียนใช้ฆ้องทำการแสดงระหว่างเทศกาลท้องถิ่นในจังหวัดกอนตูมทางตอนกลางของเวียดนาม โดยฆ้องเป็นเครื่องดนตรีที่ทำจากโลหะผสมทองเหลืองหรือทองสัมฤทธิ์ผสมเงิน เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและอำนาจ และมีบทบาทสำคัญในพิธีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร วิถีชีวิต และชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ในที่ราบสูงตอนกลางของเวียดนาม

 

กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดที่ราบสูงตอนกลางของเวียดนาม 5 แห่ง ได้แก่ ดั๊กลัก ดั๊กนง กอนตูม ซาลาย และเลิมด่ง นิยมเล่นฆ้องกันเป็นอย่างมากทั้งนี้ องค์การยูเนสโก (UNESCO) จัดให้ฆ้องเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ประเภทประเพณีและการแสดงออกที่เป็นมุขปาฐะในปี 2005 ก่อนจะยกระดับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในปี 2008

ข่าวที่เกี่ยวข้อง