รีเซต

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก “บาติกโมเดล” สู่ตลาดสากล

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก “บาติกโมเดล” สู่ตลาดสากล
TNN ช่อง16
11 มิถุนายน 2566 ( 12:02 )
105
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก “บาติกโมเดล” สู่ตลาดสากล

เมื่อวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2566  คณะที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก เข้าร่วมกิจกรรมการลงพื้นที่วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย มอบองค์ความรู้และให้คำปรึกษาการพัฒนาผืนผ้าบาติกให้แก่ ผู้ผลิตและผู้ประกอบการกลุ่มยาริงบาติก จังหวัดปัตตานี ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก “บาติกโมเดล” สู่ตลาดสากล 


ดำเนินงานโดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เพื่อมุ่งพัฒนาทักษะ เสริมสร้างองค์ความรู้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาด อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง