รีเซต

คนร้อยเอ็ดไม่ทิ้งกัน จองคิวแจกอาหารผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19

คนร้อยเอ็ดไม่ทิ้งกัน จองคิวแจกอาหารผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19
77ข่าวเด็ด
24 เมษายน 2563 ( 13:32 )
175
คนร้อยเอ็ดไม่ทิ้งกัน จองคิวแจกอาหารผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19

คนร้อยเอ็ดไม่ทิ้งกัน แห่จองคิวแจกน้ำ-อาหาร
ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ในช่วงที่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19 ) ส่งผลกระทยต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนแทบทุกสาขาอาชีพ แต่ท่ามกลางปัญหาที่เกิดขึ้นคนร้อยเอ็ดไม่ทิ้งกัน ได้มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  พ่อค้า และประชาชนชาวร้อยเอ็ด เกิดความเห็นอกเห็นใจผู้ที่กำลังเดือดร้อน แสดงน้ำใจและแจ้งความจำนงที่จะนำอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของที่จำเป็นไปช่วยเหลือผ่าน นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และคณะผู้บริหารฯ เพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่ลานสาเกต สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด เป็นสถานที่แจกอาหาร และสิ่งของที่จำเป็นแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจาก Covid-19  ให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติ และนโยบายของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้

วันที่ 23 -24 เมษายน 2563  โรงสีบัวสมหมาย/ร้านอาหารญี่ปุ่นโอชิเน/ร้านเที่ยงพาณิชย์ /ตลาดพรรณรวี/วรัญญาเรียลเอสเตท/ร้านมาวินร้อยเอ็ด นำอาหารเ น้ำดื่ม และสิ่งของที่จำเป็น แจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ตั้งแต่

เวลา 17.00-18.00 น.
วันที่ 25 เมษายน -1 พฤษภาคม 2563  ร. 16 พัน. 1 พร้อมคุณหนิง อนงค์ บัวพัฒน์และคณะ  แจกอาหาร ข้าวกล่อง ฯลฯ ตั้งแต่ เวลา 16.00-18.00 น.

วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ร้านพิชิตการเกษตร ตลาดหนองแคน เวลา 16.00-18.00 น.

วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 สโมรสรไลออนส์ร้อยเอ็ด เวลา 17.00-18.00 น.
วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เพื่อนกลุ่ม 22 ร้อยเอ็ด เวลา 17.00-18.00 น.
วันที่ 5 พฤษภาคม2563 หจก. ชาวเกษตร 2003 /ร้านช่างอ๋อยออโต้ซาวด์ /ชมรมลีลาศรำกระบองร้อยเอ็ด /หอการค้าร้อยเอ็ด. เวลา 17.00-18.00น.


วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 หจก ชาวเกษตร 2003/ร้านช่างอ๋อยออโต้ซาวด์/นพ.สฤษดิ์ พัฒนโสภณ เวลา 17.00-18.00 น.
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 หจก ชาวเกษตร 2003/ร้านช่างอ๋อยออโต้ซาวด์/สภาอุตสาหกรรมร้อยเอ็ด เวลา 17.00-18.00 น.
วันที่ 8 พฤษภาคม2563 หจก ชาวเกษตร 2003/ร้านช่างอ๋อยออโต้ซาวด์/ชมรมธนาคารร้อยเอ็ด เวลา 17.00-18.00 น.
วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 หจก ชาวเกษตร 2003/ร้านช่างอ๋อยออโต้ซาวด์  เวลา17.00-18.00 น.

หมายเหตุ…ประชาชนที่จะเดินทางเข้ารับการแจกสิ่งของ จะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด  หากท่านใด องค์กรใด มีความประสงค์จะจองวันแจกอาหาร หรือจะแจกร่วมหรือจะร่วมสมทบ สนับสนุนเพิ่มเติม แจ้งความจำนงได้ที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หรือนายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 082-840-4444

ขณะที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ได้แถลงข่าวครั้งที่ 28 ต่อสื่อมวลชนว่า จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้เข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 24 เมษายน 2563) จำนวน 276 ราย พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 จำนวน 3 ราย (รักษาหายเป็นปกติและกลับบ้านแล้ว ทั้ง 3 ราย) ตรวจแล้วไม่พบเชื้อโควิด-19 จำนวน 268 ราย และอยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 5 ราย และปัจจุบันจังหวัดร้อยเอ็ดยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 แต่อย่างใด

อย่างไรก็ตามทางจังหวัดและหน่วยงายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ขอให้พี่น้องประชาชนได้น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจึ้น เช่น การปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์ มีการดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวัง ก็จะทำให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ พร้อมขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนทุกท่าน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”  “ล้างมือ กินร้อน ไม่กินร่วม สวมหน้ากากอนามัย อยู่ไกลกัน 2 เมตร”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง