รีเซต

อินเดียพบประชากร 'เสือ' เพิ่มขึ้นกว่า 6% ต่อปี

อินเดียพบประชากร 'เสือ' เพิ่มขึ้นกว่า 6% ต่อปี
Xinhua
31 กรกฎาคม 2566 ( 15:51 )
36
อินเดียพบประชากร 'เสือ' เพิ่มขึ้นกว่า 6% ต่อปี

นิวเดลี, 31 ก.ค. (ซินหัว) -- กระทรวงสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของอินเดีย รายงานว่าปัจจุบันอินเดียมีประชากรเสืออยู่ราว 4,000 ตัว ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตรายปีที่ร้อยละ 6.1

รายงานระบุว่ามีเสืออาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ติดกล้องถ่ายภาพ 3,167 ตัว แต่ผลวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถาบันสัตว์ป่าแห่งอินเดีย ทั้งจากพื้นที่ที่ติดและไม่ติดกล้องถ่ายภาพ พบจำนวนประชากรเสือที่เป็นไปได้มากที่สุดอยู่ที่ราว 3,925 ตัว

ปัจจุบันอินเดียมีประชากรเสือป่าคิดเป็นสัดส่วนเกือบร้อยละ 75 ของโลก โดยปัจจุบันมีการพบเจอเสือภายในพื้นที่คุ้มครองมากกว่า 3 ใน 4 ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของการพบเสือและการพบเสือที่ไม่เหมือนกันเพิ่มขึ้นจาก 2,461 ตัวในปี 2018 เป็น 3,080 ตัวในปี 2022

เขตอนุรักษ์เสือหลายแห่งในอินเดียมีเสือเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น แต่บางแห่งกำลังเผชิญกับความท้าทาย โดยราวร้อยละ 35 ของเขตอนุรักษ์เสือต้องการมาตรการคุ้มครองที่ดียิ่งขึ้น การฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัย การเพิ่มสัตว์ที่มีกีบเท้า และการนำเสือกลับคืนถิ่น

นอกจากนั้นกระทรวงฯ เน้นย้ำความสำคัญของการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดผลกระทบจากการทำเหมือง การฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง การกระชับมาตรการปราบปรามการรุกล้ำ และการจัดการความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสัตว์ป่า เพื่อปกป้องประชากรเสือ

อนึ่ง กระทรวงฯ เผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้เนื่องในวันอนุรักษ์เสือโลก (International Tiger Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 29 ก.ค. ของทุกปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง