รีเซต

"น้ำทะเลหนุนสูง" ออกประกาศคุมเข้มการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา

"น้ำทะเลหนุนสูง" ออกประกาศคุมเข้มการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา
TNN ช่อง16
8 ตุลาคม 2565 ( 17:58 )
80
"น้ำทะเลหนุนสูง" ออกประกาศคุมเข้มการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา

กรมเจ้าท่า คุมเข้มติดตามสถานการณ์การเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา หลังน้ำทะเลหนุนระดับน้ำสูงขึ้น 

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีความเป็นห่วงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจากพายุโนรูในหลายพื้นที่ ซึ่งในกรุงเทพมหานครก็ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดการณ์จะมีฝนตกหนักถึงในช่วงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 บริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล และภาคใต้ ทำให้มีน้ำหลากจากทางตอนเหนือไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น 

ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอยู่ในอัตรามากกว่า 2,900 - 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2565 รวมถึงกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ได้คาดการณ์ระดับน้ำทะเลหนุน ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา และพื้นที่ใกล้เคียงจะเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ ระดับน้ำจะมีความสูงประมาณ 1.40 - 2.20 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง 

ช่วงวันที่ 8 - 13 ตุลาคม 2565 จึงได้สั่งการให้สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ 

กำหนดมาตรการเข้มด้านความปลอดภัยในการเดินทางทางน้ำ ดังนี้

1. ควบคุมความเร็วในการเดินเรือ ในช่วงระดับน้ำขึ้นสูง (เดินเรือกลางน้ำ ช้าและเบา)

2. ให้ผู้ควบคุมเรือ เพิ่มความระมัดระวังในการเทียบท่ารับ – ส่งผู้โดยสาร

3. ให้เจ้าหน้าที่ประจำท่า และผู้ควบคุมท่าเรืออำนวยความสะดวกในการขึ้น-ลงเรือของผู้โดยสาร

4. สั่งเตรียมความพร้อมเรือตรวจการณ์ และเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยทางน้ำ

5. ให้เจ้าหน้าที่ประจำท่า ผู้ควบคุมท่าเรือ และผู้ควบคุมเรือ ตรวจความพร้อมก่อนเรือออกจากท่า

สำหรับการให้บริการเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วยเรือด่วนเจ้าพระยา  ให้บริการ 100 เที่ยว มีผู้โดยสาร 9,485 คน  เรือไฟฟ้าเจ้าพระยา ให้บริการ 8 เที่ยว ผู้โดยสาร 385 คน เรือโดยสารข้ามฟาก ให้บริการ 885 เที่ยว ผู้โดยสาร 18,254 คน เรือภัตตาคาร  ให้บริการ 15 เที่ยว ผู้โดยสาร 2,854 คน  เรือโดยสารคลองแสนแสบ ให้บริการ 164 เที่ยว ผู้โดยสาร 21,257 คน และในส่วนส่วนภูมิภาค มีเรือโดยสาร ให้บริการ 2,132 เที่ยว ผู้โดยสาร 98,564 คน

กรมเจ้าท่า เน้นย้ำ กำชับผู้ให้บริการเรือโดยสารทุกประเภท เดินเรือด้วยความระมัดระวัง ติดตามข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาเกิดความปลอดภัย ลดผลกระทบที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ ประชาชนท่านใดพบเห็นเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยทางน้ำ โทรสายด่วนกรมเจ้าท่า 1199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ข้อมูลจาก กรมเจ้าท่า

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง