TrueID

'อนันดา' เตรียมออกหุ้นกู้ มูลค่าไม่เกิน 5,000 ล้าน ต้นปี 65 ผ่าน 5 สถาบันการเงิน

'อนันดา' เตรียมออกหุ้นกู้ มูลค่าไม่เกิน 5,000 ล้าน ต้นปี 65 ผ่าน 5 สถาบันการเงิน
มติชน
30 พฤศจิกายน 2564 ( 15:23 )
17
'อนันดา' เตรียมออกหุ้นกู้ มูลค่าไม่เกิน 5,000 ล้าน ต้นปี 65 ผ่าน 5 สถาบันการเงิน

นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ยื่นข้อมูลเพื่อเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) แล้ว โดยหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ที่ระดับ “BBB-” อันดับเครดิตองค์กร แนวโน้ม “คงที่” (Stable) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งสถาบันการเงิน 5 แห่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด คาดว่าจะเสนอขายในช่วงต้นปี 2565

 

“ในช่วงที่ผ่านมา แม้จะมีปัจจัยท้าทายที่ต้องเผชิญ แต่บริษัทฯ ยังสามารถสร้างการเติบโตทั้งในด้านยอดขายและยอดโอนที่มีสัญญาณดีขึ้นอย่างชัดเจน ช่วงเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2564 บริษัทฯ มียอดขายเติบโตขึ้นทุกเดือน โดยเฉพาะเดือนตุลาคมมียอดขายเพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายนถึง 30% และในไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 คาดว่าจะมียอดขายประมาณ 4,104 ล้านบาท และยอดโอนกว่า 2,557 ล้านบาท นอกจากนี้ มียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) กว่า 12,821 ล้านบาท โดยปี 2565 บริษัทฯ มีแผนเปิดโครงการใหม่จำนวน 7 โครงการ มูลค่ากว่า 28,000 ล้านบาท เป็นโครงการคอนโดมิเนียม 5 โครงการ และโครงการแนวราบ 2 โครงการ”

 

นายเสริมศักดิ์ กล่าวถึงสถานะทางด้านการเงินว่า บริษัทฯมีศักยภาพในการลงทุนขยายโครงการต่าง ๆ โดยมีเงินสด ณ สิ้นไตรมาส 3/64 กว่า 5,900 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากการขายและโอนโครงการที่สร้างเสร็จแล้วอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ เพิ่งได้รับเงินเพิ่มทุนเพื่อเสริมความแข็งแกร่งและสภาพคล่องทางการเงิน จำนวนประมาณ 1,292 ล้านบาท ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ จากจำนวนจองซื้อที่มากถึง 1,716 ล้านบาท สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุน โดยเงินเพิ่มทุนดังกล่าวจะนำไปสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และลดความจำเป็นในการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (Perpetual Bond) เพื่อทดแทน Perpetual Bond 2 รุ่น ที่จะมีอายุครบ 5 ปี ในปี 2565 จำนวนเงินรวม 1,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มีแผนจะไถ่ถอน Perpetual Bond ดังกล่าว

 

นายเสริมศักดิ์ กล่าวถึงการเพิ่มทุนในครั้งนี้ว่า จะช่วยลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ สำหรับการออกหุ้นกู้ฯ ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการรองรับจังหวะที่สำคัญในการเติบโตของบริษัทฯ ต่อไป ส่วนประเด็นคดีความเรื่องการเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างโครงการแอชตัน อโศก ที่บริษัทฯ ถือหุ้นในโครงการดังกล่าว สัดส่วน 51% ในลักษณะบริษัทร่วมค้านั้น โครงการนี้ไม่มีภาระหนี้คงเหลือและบริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ถูกฟ้องร้องโดยตรง ส่งผลให้ความเสียหายสูงสุดที่จะกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯจึงถูกจำกัดเพียงมูลค่าของยูนิตที่ยังไม่ได้โอนตามสัดส่วนที่เป็นของบริษัทฯ เท่านั้น ซึ่งตามที่ปรากฎในงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีจำนวน 117 ยูนิต คิดเป็นมูลค่า 838.2 ล้านบาท

 

“ยอมรับว่า บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบต่อชื่อเสียงและความเชื่อมั่นของลูกค้าต่อบริษัทฯ และโครงการของบริษัทฯ ในอนาคตได้ บริษัทฯ จึงได้มีการเตรียมแผนต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและนักลงทุนมากขึ้น ซึ่งรวมถึงการเพิ่มทุนเพื่อเสริมความแข็งแกร่ง และการดำเนินการให้บริษัทร่วมค้ายื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองกลางต่อศาลปกคลองสูงสุดเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 โดยปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างศาลปกครองสูงสุดแสวงหาข้อเท็จจริง ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัทร่วมค้าเชื่อมั่นว่าการก่อสร้างโครงการดังกล่าวได้ปฏิบัติตามกฎหมายในทุกขั้นตอน”

 

สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทฯมั่นใจว่าผู้ลงทุนจะให้ความสนใจลงทุน ถือเป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจลงทุนในช่วงเวลานี้ โดยเฉพาะหลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้มีมติผ่อนปรนมาตรการการปล่อยสินเชื่อ LTV (Loan to Value) สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทำให้ประชาชนเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น เพราะความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง และจะยิ่งเพิ่มโอกาสในการเติบโตให้กับบริษัทฯ ในอนาคต

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง