เทพไท ซัด พวกยุกองทัพทำรปห. ทัศนคติอันตราย เป็นกบฎผิดกม. ปลุกคนไทยต่อต้าน

เทพไท ซัด พวกยุกองทัพทำรปห. ทัศนคติอันตราย เป็นกบฎผิดกม. ปลุกคนไทยต่อต้าน
มติชน
9 พฤศจิกายน 2563 ( 10:35 )
31
เทพไท ซัด พวกยุกองทัพทำรปห. ทัศนคติอันตราย เป็นกบฎผิดกม. ปลุกคนไทยต่อต้าน

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มราษฎร กับกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์(ศปปส.)ว่า นับวันการชุมนุมของทั้ง 2 ฝ่าย จะมีการเผชิญหน้ากันมากขึ้น และมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะกันจนเกิดความรุนแรงขึ้นได้ และยังมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ไม่อยู่ในภายใต้กรอบของกฎหมายมากขึ้นตามลำดับ จากกรณีที่นายกฤตย์ เยี่ยมเมธากร เลขาธิการศปปส.ประกาศระดมมวลชนเพื่อยื่นจดหมายเปิดผนึกให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ทำเนียบฯ และที่กองทัพบกเพื่อยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก(ผบ.ทบ.) เรียกร้องให้มีการรัฐประหารชัตดาวน์ประเทศ นั้นถือเป็นทัศนคติที่อันตรายต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศเป็นอย่างยิ่ง

 

“การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำเข้าข่ายการยุยงปลุกปั่นให้มีล้มล้างการปกครองของประเทศ ซึ่งขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 60 มาตรา 49 ที่บัญญัติว่า “บุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้” และอาจมีความผิดตามประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 113  ที่บัญญัติว่า ผู้ใดใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย เพื่อ(1) ล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ(2) ล้มล้างอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร หรืออำนาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญ หรือให้ใช้อำนาจดังกล่าวแล้วไม่ได้ หรือ(3) แบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอำนาจปกครองในส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งราชอาณาจักรผู้นั้นกระทำความผิดฐานเป็นกบฏ ต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต ประกอบมาตรา 84  ผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดไม่ว่าด้วยการใช้ บังคับ ขู่เข็ญ จ้าง วานหรือยุยงส่งเสริม หรือด้วยวิธีอื่นใด ผู้นั้นเป็นผู้ใช้ให้กระทำความผิด” นายเทพไท กล่าว

 

นายเทพไท กล่าวว่า ดังนั้น จึงไม่อยากให้ประชาชนคนไทยมีทัศนคติสนับสนุนแนวความคิดการใช้กำลังทางทหารแก้ปัญหาความขัดแย้งทางความคิดของคนในชาติ ด้วยวิธีการก่อรัฐประหาร เพื่อนำประเทศไปสู่การปกครองของเผด็จการ ซึ่งเป็นการนำพาประเทศถอยหลังเข้าคลอง และจะสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างมากมาย เพราะปัญหาของบ้านเมืองที่เกิดขึ้น จะต้องแก้ไขตามวิถีทางในระบอบประชาธิปไตยเท่านั้น ขอเรียกร้องให้คนไทยทุกคนที่รักประชาธิปไตยได้ลุกขึ้นต่อต้านการทำรัฐประหาร และประณามข้อเรียกร้อง หรือการสนับสนุนของกลุ่มการเมืองกลุ่มใดๆ ที่กำลังจะทำให้ประเทศกลับไปสู่การปกครองของเผด็จการอีกครั้งหนึ่ง เพราะการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเท่านั้น ที่เป็นการปกครองที่ดีที่สุด และเหมาะสมกับการปกครองของประเทศไทยมากที่สุด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง