สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 40 ราย

สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 40 ราย
มติชน
8 มีนาคม 2564 ( 07:42 )
4
สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 40 ราย

รายงานสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19) จ.สมุทรสาคร เมื่อเวลา 24.00 น.ของวันที่ 07 มีนาคม 2564 จากข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร พบผู้ป่วยรายใหม่ 40 ราย เป็นการพบจากการค้นหาเชิงรุก 6 ราย จากการตรวจพบเชื้อโดยโรงพยาบาล 34 ราย สำหรับผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดมีจำนวน 16,627 ราย จำแนกเป็นจากการค้นหาเชิงรุก 13,572 ราย จากการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาล 3,029 ราย และจากกลุ่ม Bubble&Sealed อีก 26 ราย

 

ส่วนผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษาในโรงพยาบาล 177 ราย จำแนกเป็นคนไทย 121 ราย และต่างชาติ 56 ราย ส่วนผู้ที่อยู่ระหว่างการสังเกตอาการอีก 132 ราย ด้านผู้ที่รักษาหายจากโรงพยาบาลกับผู้ที่เฝ้าสังเกตอาการจนครบกำหนดแล้วไม่พบเชื้อสามารถกลับบ้านได้รวมทั้งหมด 16,311 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตคงที่ 7 ราย

 

สำหรับการค้นหาเชิงรุก ในวันที่ 07 มีนาคม 2564 ดำเนินการค้นหาเชิงรุกทั้งหมด 1,756 ราย ยอดสะสมจากการดำเนินการค้นหาเชิงรุกรวมจำนวนทั้งสิ้น 210,814 ราย ผลการตรวจแลป (07 มี.ค.64) จำนวน 1,754 ราย พบผู้ติดเชื้อ 6 ราย ยอดสะสมจากการตรวจแลปรวมจำนวนทั้งสิ้น 210,809 ราย ยอดสะสมผู้พบเชื้อจากการค้นหาเชิงรุกรวมจำนวนทั้งสิ้น 13,572 ราย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง