รีเซต

ครม. รับทราบมติที่ประชุมคกก.ผู้สูงอายุฯ สั่งชะลอทวงคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ซ้ำซ้อนสวัสดิการอื่น

ครม. รับทราบมติที่ประชุมคกก.ผู้สูงอายุฯ สั่งชะลอทวงคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ซ้ำซ้อนสวัสดิการอื่น
มติชน
9 กุมภาพันธ์ 2564 ( 16:33 )
38
ครม. รับทราบมติที่ประชุมคกก.ผู้สูงอายุฯ สั่งชะลอทวงคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ซ้ำซ้อนสวัสดิการอื่น

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.รับทราบมติคณะกรรมการผู้สุงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 เกี่ยวกับการมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุ ที่ได้รับยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น

 

โดยมีสาระสำคัญคือ 1.ชะลอการดำเนินการเรียกเงินเบี้ยยังชีพคืนจากผู้สูงอายุที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น ซึ่งมีผู้สูงอายุถูกทวงถามจำนวน 5,700 คน และอีก 2,000 คน อยู่ในบัญชีทวงถาม และ 2.ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรมบัญชีกลาง กรุงเทพมหานคร ร่วมหาแนวทางในการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น กำหนดเกณฑ์กลางที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหาทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดการรับซ้ำซ้อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง