โรงจำนำลพบุรี ลดดอกเบี้ย ขยายเวลาไถ่ถอน ช่วยผู้มีรายได้น้อย สู้โควิด-19!

โรงจำนำลพบุรี ลดดอกเบี้ย ขยายเวลาไถ่ถอน ช่วยผู้มีรายได้น้อย สู้โควิด-19!
มติชน
18 เมษายน 2563 ( 11:20 )
316
โรงจำนำลพบุรี ลดดอกเบี้ย ขยายเวลาไถ่ถอน ช่วยผู้มีรายได้น้อย สู้โควิด-19!

สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองลพบุรี ลดอัตราดอกเบี้ยให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 พร้อมกับเพิ่มงบประมาณการรับจำนำไปจนถึงเดือนมิถุนายน

เมื่อวันที่ 18 เมษายน มีรายงานว่า ในปัจจุบันผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อประชาชนที่มีรายได้น้อยอย่างมาก ประชาชนตกงาน ขาดรายได้ ทำให้กระทบกับการครองชีพ

เทศบาลเมืองลพบุรี โดย สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองลพบุรี เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นที่พึ่งของประชาชน

นำโดย นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีและคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลพบุรี กล่าวว่า มียอดประชาชนที่มาใช้บริการจำนำเพิ่มขึ้น จึงมีนโยบายในการช่วยเหลือประชาชนในช่วงนี้ ซึ่งได้สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองลพบุรีมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและขยายระยะเวลาไถ่ถอนทรัพย์จำนำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบของการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในการดำรงชีพกับผู้จำนำที่เป็นผู้มีรายได้น้อยและมีผลกรทบต่อภาระหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยได้ทันตามกำหนดเวลา

ทางสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองลพบุรี ได้มีมาตรการผ่อนผันหรือยึดระยะเวลาในการชำระหนี้แก่ผู้จำนำ โดยเฉพาะตั๋วจำนำที่มีมูลค่าไม่ถึง 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.125 บาท 5,000 ขึ้นไปคิดอัตราดอกเบี้ย 1 บาท พร้อมขยายระยะเวลาตั๋วจำนำจาก 4 เดือน 30 วัน เป็น 5 เดือน 30 วัน

ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนในช่วงที่ไวรัสโควิด-19 ระบาด นอกจากนี้ทางเทศบาลเมืองลพบุรี ยังจะมีการเพิ่มยอดในการรับจำนำให้แก่ทางสถนาธานุบาลเทศบาลเมืองลพบุรีถ้างบประมาณไม่พอเพียง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง