TrueID

ปชป.ภาคเหนือ ชู จุรินทร์ นั่งนายกฯ ปชช.ปลื้ม ผลงานปัง เสนอโมเดล"เชื่อมเหนือ เชื่อมโลก"

ปชป.ภาคเหนือ ชู จุรินทร์ นั่งนายกฯ ปชช.ปลื้ม ผลงานปัง เสนอโมเดล"เชื่อมเหนือ เชื่อมโลก"
มติชน
29 ตุลาคม 2564 ( 14:50 )
14
ปชป.ภาคเหนือ ชู จุรินทร์ นั่งนายกฯ ปชช.ปลื้ม ผลงานปัง เสนอโมเดล"เชื่อมเหนือ เชื่อมโลก"

นราพัฒน์ นำ ปชป.ภาคเหนือ ชู “จุรินทร์” เป็นนายก ประชาชนปลื้ม ผลงานปัง พร้อมเสนอโมเดล “เชื่อมเหนือ เชื่อมโลก” ใช้ภาคเหนือเป็นฮับส่งออกจีน

 

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม นายนราพัฒน์ แก้วทอง รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลพื้นที่ภาคเหนือ และผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมพลสมาชิกพรรค อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อดีตผู้สมัครว่าที่ผู้สมัคร และคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ภาคเหนือประชุมหารือที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ โดยกำหนดยุทธศาสตร์ภาคเหนือ ร่างนโยบายพรรคเพื่อเสนอกรรมการบริหารพรรคต่อไป

 

รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่าที่ประชุมมีมติ คือ 1.เสนอชื่อนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นนายกรัฐมนตรี ชูเป็นผู้นำการเลือกตั้งครั้งหน้า เนื่องจากเป็นหัวหน้าพรรคที่มีผลงานโดดเด่น จับต้องได้ ประสบความสำเร็จทั้งการนำรายได้เข้าประเทศจากการผลักดันการส่งออกและแก้ปัญหาเกษตรกร

 

2.ผลักดันการแก้ไขปัญหาที่ดิน ทั้งเร่งรัดการออกโฉนดการแก้ไขปัญหาหนี้สินเพื่อรับโฉนดคืนการแก้ไขที่ดินทับซ้อน และแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่าให้หมดไป

 

3.ผลักดันการยกระดับรายได้เกษตรกรในสินค้าเกษตรทุกชนิด โดยชูโครงการประกันรายได้เกษตรกรและเพิ่มรายการสินค้าเกษตรในโครงการให้มากขึ้น รวมทั้งเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ ขยายระบบชลประทานครอบคลุมพื้นที่การเกษตร เพื่อเป็นหลักประกันอาชีพเกษตรกร

 

4.ชูนโยบายพัฒนาการค้าออนไลน์ โดยส่งเสริมการอบรมพัฒนาผู้ประกอบการและเพิ่มทักษะให้พ่อค้าแม่ค้าหน้าใหม่เป็นผู้ประกอบการหรือ sme ส่งออกได้

 

5.ชูนโยบายผลักดันการค้าชายแดนและผ่านแดน ใช้ยุทธศาสตร์ “เชื่อมเหนือเชื่อมโลก” โดยให้ภาคเหนือเป็นฮับ หรือศูนย์กลางด้านการส่งออกสินค้าผ่านตลาดจีน ซึ่งเป็นฐานตลาดผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้

 

6 ชูนโยบายการท่องเที่ยว เตรียมความพร้อมเปิดประเทศตอนรับนักท่องเที่ยว สร้างมัคคุเทศก์ท้องถิ่น สร้างรายได้ให้พื้นที่ให้ประเทศ พร้อมดูแลกลุ่มชาติพันธุ์ เรื่องสัญชาติ ที่ดินทำกิน

 

นายนราพัฒน์ กล่าวว่า ข้อสรุปที่ได้นี้จะมีการนำเสนอคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งมีนายจุรินทร์ เป็นหัวหน้าพรรคและนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เป็นเลขาธิการพรรค ต่อไป ทั้งนี้นอกจากจะใช้เป็นแนวทางการลงพื้นที่ของสมาชิกพรรคภาคเหนือแล้ว สิ่งที่ให้นโยบายสมาชิกพรรคพบปะประชาชนขณะนี้ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีเพราะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นั้น ทำงานอย่างหนัก ขยัน เข้มแข็งเด็ดเดี่ยว ผลงานโดดเด่นโดยเฉพาะโครงการประกันรายได้เกษตรกรที่ช่วยเกษตรกว่า 7.8 ล้านครัวเรือน การลดค่าครองชีพ การเปิดด่านเพื่อลุยการค้าและการส่งออก การผลักดันการส่งออกโดยลดอุปสรรคทั้งหมด การเร่งรัดออกโฉนดและแจกโฉนดที่ดินในกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นต้น

“เพราะคุณค่าของงานที่ได้ทำ บอกถึงผู้นำในอนาคต พรรคประชาธิปัตย์ อุดมการณ์ทันสมัย ทำได้ไวทำได้จริง”นายนราพัฒน์กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง