รัฐคาด 40 ล้านคนได้ 3,500 เยียวยาโควิด - ถือ 'บัตรคนจน' เฮ รับหลายต่อรวม 4,300 บ./ด.

รัฐคาด 40 ล้านคนได้ 3,500 เยียวยาโควิด - ถือ 'บัตรคนจน' เฮ รับหลายต่อรวม 4,300 บ./ด.
มติชน
17 มกราคม 2564 ( 09:29 )
102
รัฐคาด 40 ล้านคนได้ 3,500 เยียวยาโควิด - ถือ 'บัตรคนจน' เฮ รับหลายต่อรวม 4,300 บ./ด.

รัฐคาด 40 ล้านคนได้ 3,500บ. เยียวยาโควิด19 – ถือ ‘บัตรคนจน’ เฮ รับหลายต่อรวม 4,300 บ./ด.

 

ความคืบหน้าโครงการ”เราชนะ”โดยรัฐบาลเตรียมแจกเงินให้ประชาชน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยเวลา 2 เดือน เพื่อเยียวยาหรือบรรเทาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 นั้น

 

เมื่อวันที่ 16 มกราคม นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำหรับหลักเกณฑ์การเยียวยา 3,500 บาท ระยะเวลา 2 เดือนนั้น มีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างออกไปจากครั้งก่อน โดยครั้งนี้จะเป็นการพิจารณาหลักเกณฑ์จากฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้วนำมาพิจารณาการจ่ายเงินเยียวยา ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

โดยแรงงานในระบบหรือข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังช่วยเหลือตัวเองได้ จะไม่นำมาพิจารณาในครั้งนี้ ดังนั้นส่วนที่เหลืออยู่จะได้รับการเยียวยา เบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ 35-40 ล้านคน โดยในวันที่ 19 มกราคม จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) และมีความชัดเจน แต่กลุ่มเปราะบางที่มีถึง 14 ล้านคน ก็จะได้รับการเยียวยาอย่างแน่นอน

 

นอกจากนี้ ผู้ที่เคยลงทะเบียนในแอพพลิเชั่นต่างๆ และมีฐานข้อมูลในแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง อาจจะไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ เพราะมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว แต่รัฐบาลก็จะมีมาตรการคัดกรองอย่างรอบคอบ

 

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังคาดการณ์จำนวนผู้ได้รับสิทธิโครงการเราชนะประมาณ 30-35 ล้านคน ใช้กรอบวงเงินประมาณ 2.1 แสนล้านบาท โดยกลุ่มที่ได้สิทธิรับเงินเยียวยา 7,000 บาทนั้น จะแบ่งเป็นกลุ่มที่จะได้รับสิทธิอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียน ได้แก่ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14 ล้านคน และผู้ที่เปิดใช้งานแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ประมาณ 15.3 ล้านคน ที่จะถูกคัดกรองอีกครั้งว่าจะมีคุณสมบัติตามเกณฑ์หรือไม่ นอกจากนี้ ผู้ที่อาจจะต้องลงทะเบียนใหม่ อาทิ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกร

 

“สำหรับส่วนผู้ที่จะไม่ได้รับเงินเยียวยาคือ 1.กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ 2.กลุ่มผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี 3.กลุ่มผู้ที่มีรายได้สูง และ 4.กลุ่มแรงงานที่ได้รับสิทธิประกันสังคม” แหล่งข่าวระบุ

 

รายงานข่าวระบุว่า อย่างไรก็ตาม จะพบว่าจากกลุ่มที่มีโอกาสได้รับเงินเยียวยาจากโครงการเราชนะนั้น พบว่า กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14 ล้านคน คือกลุ่มคนที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลมาโดยตลอด ปัจจุบันกลุ่มนี้ยังได้รับเงินเพิ่ม 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน คือเดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2564 ต่อเนื่องจากที่ผ่านมาก็ได้รับเงินเพิ่ม 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือนเช่นกัน เมื่อเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563

 

ดังนั้น ถ้าหากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับเงินจากโครงการเราชนะอีก 3,500 บาท ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2564 จะมีเงินโอนเข้าบัตรรวมกันประมาณ 4,200-4,300 บาทต่อคนต่อเดือนเลยทีเดียว

 

“เงินที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับ 4,200-4,300 บาทต่อคนต่อเดือน แบ่งเป็น 1.เงินค่าสินค้าอุปโภคบริโภค 200-300 บาท 2.มาตรการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 500 บาท และ 3.เงินจากมาตรการเยียวยาภายใต้ โครงการเราชนะ 3,500 บาท นอกจากนี้ยังได้รับเงินค่าน้ำ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน และยังได้รับเงินค่าไฟ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน โดยเงินทั้ง 2 ส่วนผู้ถือบัตรต้องออกไปก่อนแล้วเงินจะโอนคืนมาในช่วงกลางเดือนของเดือนนั้นๆ” รายงานข่าวระบุ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง