รีเซต

ยะลาเตรียมพร้อมต้อนรับ "บิ๊กตู่" ลงพื้นที่พรุ่งนี้

ยะลาเตรียมพร้อมต้อนรับ "บิ๊กตู่" ลงพื้นที่พรุ่งนี้
มติชน
14 ธันวาคม 2564 ( 17:58 )
38
ยะลาเตรียมพร้อมต้อนรับ "บิ๊กตู่" ลงพื้นที่พรุ่งนี้

ข่าววันนี้ (14 ธ.ค.64) จังหวัดยะลาเตรียมความพร้อมต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรีที่มีกำหนดการลงพื้นที่ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 โดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการติดตามงานด้านความมั่นคง และงานด้านการพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ และติดตามการแก้ปัญหาโควิด-19 ในพื้นที่ จชต. ณ ตึกศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ยะลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้แห่งใหม่ โดยจะมีการเยี่ยมชมผลงานแสดงความก้าวหน้าของการพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ และทิศทางการพัฒนาในอนาคต เมืองแห่งพืชพลังงาน เมืองปศุสัตว์ เมืองแห่งผลไม้ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน

 

นอกจากนี้นายกรัฐมนตรี จะมีการเปิดปฏิบัติการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กรอบแนวทาง 1 ข้าราชการ ศอ.บต. 1 ครัวเรือนยากจน ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ และแผนกนิทรรศการการให้บริการต่างๆ พร้อมทั้งการซักซ้อมขบวนรถคณะ โดยมี ตำรวจ ทหาร และ อส. ในพื้นที่ คอยดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง