ยะลา วุ่นอีกติด 'โควิด' พุ่ง 671 ราย ดับอีก 1 ป่วยสะสมใกล้แตะ 2 หมื่น

ยะลา วุ่นอีกติด 'โควิด' พุ่ง 671 ราย ดับอีก 1 ป่วยสะสมใกล้แตะ 2 หมื่น
ข่าวสด
23 กันยายน 2564 ( 13:50 )
8
ยะลา วุ่นอีกติด 'โควิด' พุ่ง 671 ราย ดับอีก 1 ป่วยสะสมใกล้แตะ 2 หมื่น

โควิด : สถานการณ์ โควิด-19 จ.ยะลา วันนี้พบป่วยพุ่ง 671 ราย และเสียชีวิต 1 ราย ติดเชื้อสะสม 19,174 ราย ขณะที่อ.เบตง ฉีดวัคซีนเข็มแรก 97.11 % แล้ว

 

 

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ โควิด-19 จ.ยะลา วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 671 ราย และเสียชีวิต 1 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 19,174 ราย รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 4,502 ราย รักษาหายแล้ว 14,508 ราย และเสียชีวิตสะสม 164 ราย

 

 

ขณะเดียวกันที่รพ.เบตง ได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า และ วัคซีนซิโนฟาร์ม เข็ม 2 จำนวน 1,200 โดส กับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน วัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 1 ไปแล้ว โดยมีประชาชนอายุระหว่าง 18-59 ปี รวมถึงผู้สูงอายุ ที่ได้รับใบนัดเดินทางมาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนกันอย่างต่อเนื่อง

 

 

ยอดล่าสุด วันที่ 22 กันยายน 64 ประชาชนในอ.เบตง ได้รับการฉีดวัคซีน สะสมแล้ว 37,087 โดส จากกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง และประชาชนทั่วไป โดย สะสมเข็ม 1 จำนวน 36,017 โดส คิดเป็นร้อยละ 97.11 % สะสมเข็ม 2 จำนวน 16,690 โดส คิดเป็นร้อยละ 45.00 %

 

 

 

นพ.สวรรค์ กาญจนะ ผอ.รพ.เบตง เปิดเผยว่า ที่ผ่านมารพ.เบตง และสาธารณสุขอ.เบตง ได้ดำเนินการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ทำการสอบสวนโรคค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกนำเข้าสู่การรักษา บริการฉีดวัคซีน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ 70% ตามเป้าหมาย

 

 

นอกจากนี้ยังมีคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 จ.ยะลา ที่ 273/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าออก พื้นที่จ.ยะลา และมาตรการเกี่ยวกับร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

 

 

 

 

1)เดินทางเข้า-ออก พื้นที่ จ.ยะลา
งดเดินทางเข้าออกพื้นที่จ.ยะลา เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นให้แจ้งต่อหัวหน้าด่านตรวจ เพื่อใช้ดุลยพินิจในการกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำด่าน เรียกตรวจยานพาหนะทุกคัน พร้อมทั้งให้ผู้ที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่ จ.ยะลา สแกน QR Code : YALA SAFE ALERT ณ ด่านตรวจรอยต่อพื้นที่จังหวัด

 

 

2)มาตรการเกี่ยวกับร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
สามารถเปิดให้บริการได้โดยให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านผู้ประกอบการ เจ้าของร้าน พนักงาน ลูกจ้าง ลูกค้า ผู้มารับบริการ ต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม

 

 

กรณีลูกค้าผู้มารับบริการ ผู้ใดไม่ได้รับการฉีดวัคซีนห้ามนั่งรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มภายในร้านโดยเด็ดขาด แต่สามารถซื้อกลับได้ และให้นั่งรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มได้ไม่เกินโต๊ะละ 2 คนหากโต๊ะมีขนาดยาวเกินกว่า 2 เมตร ให้ทำฉากกั้น ให้จัดเก้าอี้ระหว่างโต๊ะห่างกันไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร จัดให้มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และมีการลงทะเบียนผู้เข้าใช้บริการทุกคน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง