บึงกาฬผู้ป่วยล้น ขยาย รพ.สนามเพิ่ม แจ้งเลื่อนสอบครูผู้ช่วยเดือน ส.ค.ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

บึงกาฬผู้ป่วยล้น ขยาย รพ.สนามเพิ่ม แจ้งเลื่อนสอบครูผู้ช่วยเดือน ส.ค.ออกไปอย่างไม่มีกำหนด
มติชน
20 กรกฎาคม 2564 ( 09:58 )
19
บึงกาฬผู้ป่วยล้น ขยาย รพ.สนามเพิ่ม แจ้งเลื่อนสอบครูผู้ช่วยเดือน ส.ค.ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 20 กรกฎาคม ที่หอประชุมจังหวัดบึงกาฬ ภายในศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายนฤชา โฆษาศรีวิไลช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) บึงกาฬ ร่วมกันเปิดโรงพยาบาลสนามจังหวัดบึงกาฬ แห่งที่ 2 ภายหลังในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ มีผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้น รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง หรือมีอาการเล็กน้อย หลังได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลให้อาการดีขึ้น เพื่อรอกลับบ้าน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนร่วมจัดตั้ง รพ.สนาม ในครั้งนี้ร่วมเป็นสักขีพยาน

 

 

นายแพทย์ภมร ดรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดบึงกาฬ แห่งที่ 2 ในพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬในครั้งนี้เพื่อรองรับสถานการณ์การติดเชื้อโรคโควิด-19 โดยภาพรวมทั้งประเทศและ จ.บึงกาฬ มีแนวโน้มผู้ป่วยโควิด-19 สูงขึ้น ซึ่ง จ.บึงกาฬ มีผู้ป่วยสะสม 189 ราย รักษาหาย 65 ราย เสียชีวิต 1 ราย กำลังรักษา 123 ราย ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 11 ราย มีผู้ป่วยติดเชื้อขอกลับมารักษา 142 ราย

 

 

นายแพทย์ภมรกล่าวว่า โรงพยาบาลในจังหวัดบึงกาฬมีเตียงรองรับผู้ป่วย 262 เตียง และมีแนวโน้มที่เตียงรองรับผู้ป่วยมีไม่เพียงพอ แม้ว่าโรงพยาบาลทุกแห่งใน จ.บึงกาฬ จะขยายเตียงเพื่อรองรับแล้วก็ตาม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดำเนินการ โดยโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 นี้จะรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้เบื้องต้นจำนวน 100 เตียง และหากมีแนวโน้นผู้ป่วยเพิ่มขึ้นก็จะขยายโรงพยาบาลสนามแห่งนี้เพิ่มขึ้นอีก

 

 

ขณะเดียวกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามให้เป็นไปตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ทั้งด้านสุขอนามัย ความสะดวกสบาย มีทั้งอินเตอร์เน็ต ทีวี พัดลม และความปลอดภัยจากกล้องวงจรปิด

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬได้ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ตามแนวทาง ศบค. โดยที่ประชุมออกคำสั่งยกระดับมาตรการคุมโควิด-19 มีผล 20 กรกฎาคม คือ ร้านอาหาร ฯลฯ ให้เปิดดำเนินการตามมาตรการ แต่ห้ามดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน

 

 

ขอให้งด หรือชะลอการเดินทางในช่วงเวลานี้โดยไม่มีเหตุจำเป็น หากเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด ต้องกักตัว โดยต้องรายงานตัวต่อผู้ใหญ่บ้าน อสม. หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ ต้องคัดกรองที่สถานีขนส่ง

 

 

ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของคนจำนวนมากกว่า 150 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากนายอำเภอท้องที่ ฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย บังคับใช้ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

 

 

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ 0-4249-2046 ต่อ 114 (ในเวลาราชการ) หรือ 0-6120-53743 (นอกเวลาราชการ)

 

 

นอกจากนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ แจ้งในที่ประชุมเลื่อนการเปิดการสอนแบบเต็มรูป (On Site) ออกไปจนถึงวันที่ 30 ก.ค. โดยให้จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ On Ai/On tine/On hand และ On Demand เพื่อความปลอดภัยของครู, บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ส่วนการสอบครูผู้ช่วยที่จะมีขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้ ทางกระทรวงศึกษาให้เลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง