รีเซต

สถิติใช้บริการจัดหางานปี 64 คนไทยพุ่ง 50%

สถิติใช้บริการจัดหางานปี 64 คนไทยพุ่ง 50%
TNN ช่อง16
26 กุมภาพันธ์ 2564 ( 16:36 )
51
สถิติใช้บริการจัดหางานปี 64 คนไทยพุ่ง 50%

วันนี้(26ก.พ.64)นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า จากผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 ( ตุลาคม 2563 – มกราคม 2564) พบผู้ใช้บริการจัดหางาน ณ สำนักงานฯ และผ่านเว็บไซต์ smartjob ของกรมการจัดหางาน เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน (ปีงบประมาณ 2563 ตุลาคม 2562 – มกราคม 2563)  ดังนี้ ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน 67,017 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 56 นายจ้าง/สถานประกอบการประกาศตำแหน่งงานว่าง 111,451 อัตรา เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 26 และผู้สมัครงานได้รับการบรรจุงาน 107,492 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 33 โดยในเดือนมกราคม 2564 ที่ผ่านมา มีผู้ลงทะเบียนสมัครงาน 14,156 คน นายจ้าง/สถานประกอบการประกาศตำแหน่งงานว่าง 29,175 อัตรา และผู้สมัครงานได้รับการบรรจุงาน 22,887 คน

          

นายสุชาติฯ กล่าวว่า กรมการจัดหางานมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการจัดหางานของกรมฯ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อให้ประชาชนที่ประสงค์จะหางานทำ ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน นายจ้าง/สถานประกอบการที่ประสงค์รับคนเข้าทำงาน ทราบข้อมูลข่าวสารและสามารถเข้าถึงบริการของกรมการจัดหางาน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด และมีช่องทางการให้บริการหลากหลาย  ทั้งผ่านทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ smartjob.doe.go.th หรือ ไทยมีงานทำ.com ที่เน้นความสะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การให้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ที่มีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการจัดหางานและให้คำปรึกษาด้านการประกอบอาชีพ ซึ่งจากข้อมูลเปรียบเทียบการให้บริการในปีที่ผ่านมา พบว่าประชาชนมีการใช้บริการจัดหางานผ่านระบบออนไลน์กับกรมการจัดหางานเพิ่มมากขึ้น