บุคลากรทางการแพทย์ จังหวัดสระแก้ว ฉีดวัคซีนครอบคลุมแล้ว 100 %

บุคลากรทางการแพทย์ จังหวัดสระแก้ว ฉีดวัคซีนครอบคลุมแล้ว 100 %
มติชน
28 สิงหาคม 2564 ( 17:44 )
14
บุคลากรทางการแพทย์ จังหวัดสระแก้ว ฉีดวัคซีนครอบคลุมแล้ว 100 %

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม  นพ.ประภาส ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เผยว่า วันนี้มีผู้ป่วยยืนยันใหม่ 229 ราย แยกเป็นผู้ติดเชื้อสระแก้ว 228 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 1 ราย รับผู้ติดเชื้อจากจังหวัดอื่นเข้ามารักษา 9 ราย รวมทั้งสิ้น 238 ราย เสียชีวิต 1 ราย เป็นรายที่ 48 ของจังหวัดสระแก้ว ผู้ป่วยทั้งหมดมาจากระบบเฝ้าระวังในโรงพยาบาล การตรวจเชิงรุก การเฝ้าระวังในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใน LQ ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและต่างประเทศ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 229 ราย ที่อำเภออรัญประเทศ 169 ราย อำเภอเมืองสระแก้ว 16 ราย อำเภอวังน้ำเย็น 8 ราย อำเภอตาพระยา 7 ราย อำเภอวัฒนานคร 3 ราย อำเภอโคกสูง 2 ราย อำเภอคลองหาด 1 ราย และอำเภอเขาฉกรรจ์ 1 ราย

 

 

การระบาดระลอกเมษายน (ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายนถึง 27 สิงหาคม 2564) จังหวัดสระแก้วมีผู้ป่วยยืนยันสะสม 9,577 ราย แยกเป็นติดเชื้อสระแก้วและต่างประเทศ 9,013 ราย รับผู้ติดเชื้อจากจังหวัดอื่นเข้ามารักษา 564 ราย รักษาหายวันนี้ 146 ราย สะสม 7,506 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 1,810 ราย อาการหนัก 13 ราย เสียชีวิตสะสม 48 ราย

 

 

ในขณะเดียวกัน ข้อมูล ในวันที่ 28 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้ได้รับวัคซีน COVID-19 จังหวัดสระแก้ว ฉีดไปแล้วรวม 173,906 โดส ครอบคลุม 22.4% ของประชากร บุคลากรทางการแพทย์ ครอบคลุม 100% อสม. ครอบคลุม 64% อายุ 60 ปีขึ้นไป ครอบคลุม 33% และผู้มีโรคประจำตัว ครอบคลุม 35%

ข่าวที่เกี่ยวข้อง