รีเซต

วันนี้วันอะไร 19 กันยายน ตรงกับ “วันพิพิธภัณฑ์ไทย”

วันนี้วันอะไร 19 กันยายน ตรงกับ “วันพิพิธภัณฑ์ไทย”
TNN ช่อง16
18 กันยายน 2565 ( 18:15 )
60
วันนี้วันอะไร 19 กันยายน ตรงกับ “วันพิพิธภัณฑ์ไทย”

ตามความหมายในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน คำว่า “พิพิธภัณฑสถาน” หมายถึง สถานที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งต่างๆ ที่มีความสำคัญด้านวัฒนธรรม หรือด้านวิทยาศาสตร์ 

สำหรับประเทศไทย พิพิธภัณฑสถาน เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือรัชกาลที่ 4 พระองค์ได้ริเริ่มรวบรวมวัตถุที่เป็นมรดกวัฒนธรรม และโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดพิพิธภัณฑสถานส่วนพระองค์ ณ พระที่นั่งราชฤดีเป็นครั้งแรก ซึ่งในเวลาต่อมาได้มีการย้ายสิ่งของจัดแสดงมาไว้ยังพระที่นั่งประพาสพิพิธภัณฑ์ในหมู่พระอภิเนาวนิเวศน์ 

จนกระทั่งในรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 ได้มีการย้ายโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และของแปลกประหลาดมาไว้ในอาคารใหม่ ที่ใช้ชื่อว่า หอมิวเซียม หรือพิพิธภัณฑสถานหอคองคอเดีย และได้มีพิธีเปิด “หอมิวเซียม” อย่างเป็นทางการในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2417 จึงทำให้วันนี้ถือเป็นวันกำเนิดของพิพิธภัณฑสถานของชาติแห่งแรกในราชอาณาจักรไทย 

ข้อมูลจาก : หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

ภาพจาก : Supanut Arunoprayote

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง