รีเซต

คมนาคม ลุ้น 17 มี.ค. รื้อคดีค่าโง่โฮปเวลล์ หลังศาล รธน. นัดวินิจฉัยปมอายุความฟ้องคดี

คมนาคม ลุ้น 17 มี.ค. รื้อคดีค่าโง่โฮปเวลล์ หลังศาล รธน. นัดวินิจฉัยปมอายุความฟ้องคดี
มติชน
24 กุมภาพันธ์ 2564 ( 17:11 )
50
คมนาคม ลุ้น 17 มี.ค. รื้อคดีค่าโง่โฮปเวลล์ หลังศาล รธน. นัดวินิจฉัยปมอายุความฟ้องคดี

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการประชุมคณะตุลาศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีการอภิปราย เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยในคำร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งคำร้องของกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ขอให้วินิจฉัยว่า การที่ศาลปกครองสูงสุดนำมติที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุดครั้งที่ 18/2545 วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 45 ที่กำหนดให้นับอายุความฟ้องคดีปกครองตั้งแต่วันที่ศาลปกครองเปิดทำการ คือ วันที่ 9 มีนาคม 2544 มาใช้อ้างอิงในคดีสัญญาสัมปทานโครงการโฮปเวลล์ เข้าข่ายเป็นการขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรคสอง มาตรา 5 วรรคหนึ่ง มาตรา 25 วรรคสาม มาตรา 188 และมาตรา 197 หรือไม่ และขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติหรือการกระทำดังกล่าว

 

โดยศาลปกครองสูงสุดได้ส่งเอกสารรายงานการประชุมตามมติที่ประชุมใหญ๋ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดครั้งดังกล่าว รวมทั้งระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้องและศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับรวมไว้ในสำนวนแล้วนั้น ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า คดีเป็นปัญหาข้อกฎหมาย หรือมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ จึงให้ยุติการไต่สวนตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง และกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือ และลงมติในวันที่ 17 มีนาคม เวลา 09.30 น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง