20 ก.ย.นี้! ม.33-ม.39-ม.40 รับ "เงินเยียวยารอบ 2" เช็กสิทธิ รับเงินที่นี่ 'ไม่ได้สิทธิ' รีบทบทวน

20 ก.ย.นี้! ม.33-ม.39-ม.40 รับ "เงินเยียวยารอบ 2" เช็กสิทธิ รับเงินที่นี่ 'ไม่ได้สิทธิ' รีบทบทวน
Ingonn
13 กันยายน 2564 ( 18:18 )
365
20 ก.ย.นี้! ม.33-ม.39-ม.40 รับ "เงินเยียวยารอบ 2" เช็กสิทธิ รับเงินที่นี่ 'ไม่ได้สิทธิ' รีบทบทวน

ทุกมาตรา เข้าแน่ ! เพจ แจ้งข่าวประกันสังคม ระบุว่า วันที่ 20 กันยายน 2564 นี้ ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ที่เช็กสิทธิรับเงินเยียวยาแล้ว พบว่า "ได้รับสิทธิ" หรือเฉพาะผู้ได้รับสิทธิสถานะสีเขียว ณ วันที่ 15 กันยายน เท่านั้น จะได้รับเงินเยียวยารอบ 2 หากผู้ประกันตน มาตราใดยังไม่ได้เช็กสถานะ "เงินเยียวยาประกันสังคม" รีบเช็กด่วน! หากพบว่า "ไม่ได้รับสิทธิเงินเยียวยา" แต่ตรงตามเงื่อนไข สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ทันที ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

 

 


ล่าสุดกรมบัญชีกลาง ชี้แจงว่า จากการตรวจสอบเงินกู้จะมีการโอนเข้ากรมบัญชีกลางภายในวันที่ 15 กันยายนนี้ และยอดที่จะนำไปเยียวยาให้กับผู้ประกันตน มาตรา 33 คนละ 2,500 พันบาท มาตรา 39 และ 40 คนละ 5,000 บาท จะถูกโอนเข้าไปยังสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ภายในวันที่ 16 กันยายน 2564  ยืนยันว่า ผู้ประกันตนจะได้รับเงินเยียวยาอย่างช้าในห้วงระหว่างวันที่ 20-30 กันยายนนี้แน่นอน

 

 

โดยเฉพาะในกลุ่ม 16 จังหวัด และ อีก 3 จังหวัดที่เพิ่มเข้ามาใหม่ และทุกมาตราจะมีการดำเนินการเสร็จสิ้นไม่เกินปลายเดือนกันยายนนี้ ดังนั้น ในระหว่างนี้ ขอให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิทุกคนไปตรวจสอบสิทธิให้ดี หากรายใดยังไม่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนให้รีบดำเนินการทันที เพื่อจะได้ไม่เสียสิทธิ

 

 


สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ได้รับสิทธิเยียวยา 2 เดือน แต่ยังไม่ได้รับการโอนเงินเยียวยา ทางสำนักงานประกันสังคม จะทำการโอนเงินให้ท่าน แบ่งเป็น 2 เดือน เดือนละ 5,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะเริ่มโอนให้งวดแรกในเดือนกันยายนนี้ (วันที่ 20-30 กันยายน) หากประมวลผลเสร็จไว จะสามารถโอนได้ไวยิ่งขึ้น โดยวันโอนเฉพาะราย ผู้ประกันตนสามารถเช็ควันโอนที่แน่นอนได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคม 

 

 

สำหรับทุกมาตราที่รอรับเงินในเดือนที่ 1 และเดือนที่ 2 จะได้รับการโอนเงินภายในเดือนกันยายนนี้เช่นเดียวกัน เบื้องต้นจะทยอยโอนทีละเดือน ไม่มีการโอนรวดเดียวสองเดือนแต่อย่างใด สำหรับวันโอนที่แน่นอนสามารถเช็คได้โดยตรงที่ https://www.sso.go.th/eform_news/

 

 

 

ตัวอย่างแจ้งวันโอนเงินเยียวยา

 

 

 

 


ไทม์ไลน์โอนเงินเยียวยา ม.33-ม.39-ม.40


1. ผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน 9 กลุ่มกิจการที่ ครม.  กำหนด ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน

 

- จะได้รับเยียวยา รอบ 2 อีกคนละ 2,500 บาท เงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ช่วงวันที่ 20- 30 ก.ย. 2564

 

 

2.นายจ้างมาตรา 33 ใน 9 กลุ่มกิจการ ที่ ครม.กำหนด ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน

 

- จะได้รับเงินเยียวยานายจ้าง ตามจำนวนลูกจ้างหัวละ 3,000 บาท ไม่เกิน 200 คน หรือสูงสุด 600,000 บาท เงินเข้าบัญชีในห้วงวันที่ 20-30 ก.ย. 2564

 

 

3. ผู้ประกันตนมาตรา 39 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน

 

- จะได้รับเยียวยารอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท เงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ในห้วงวันที่ 20- 30 ก.ย. 2564

 

 

4. ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน

 

- จะได้รับเยียวยารอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท เงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ในห้วงวันที่ 20- 30 ก.ย. 64

 

 

5.ผู้ประกันตนมาตรา 40  ในพื้นที่ 19 จังหวัด ที่สมัครขึ้นทะเบียนสมบูรณ์ ระหว่างวันที่ 4-24 ส.ค. 2564 จำนวน 2.6 ล้านราย

 

ขณะนี้สำนักงานประกันสังคม ประมวลผล เปิดตรวจสอบสิทธิเยียวยามาตรา 40 แล้ว ประมาณวันที่ 15 ก.ย. จะได้รับงบประมาณจากกระทรวงการคลัง จากนั้น ในช่วงวันที่ 20-30 ก.ย. 2564 จะเริ่มโอนเงินแก่ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ได้รับสิทธิ โดยวันโอนที่แน่นอนจะกำหนดอีกครั้ง

 

แต่อยู่ในช่วงวันที่ 20-30 ก.ย.นี้ โดยกลุ่มนี้ จะได้รับเงินรอบเดียว 5,000 บาท (ส่วน 3 จังหวัดที่ได้ 2 เดือนให้รอโอนอีกรอบในเดือนถัดไป)

 

 


ไม่ได้สิทธิรับเงินเยียวยา รีบทบทวนสิทธิ


ประกันสังคมได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40 ที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มตามที่รัฐบาลประกาศไปแล้วนั้น แล้วยังไม่ได้รับสิทธิการเยียวยา สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 – วันที่ 31 ตุลาคม 2564 นี้

 

 


ขั้นตอนการขอยื่นทบทวนสิทธิ


1. โหลดแบบฟอร์ม ยื่นทบทวนสิทธิ ที่เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th

 


2. ปริ้นแบบฟอร์ม กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย

 


3. แนบเอกสารประกอบตามที่ระบุในแบบฟอร์ม ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี)

 


4. นำแบบฟอร์มและเอกสารเย็บรวมกัน แล้วนำไปหย่อนกล่องที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ หรือส่งไปสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์)

 


**อย่าลืมระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

 

 

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนประกันสังคม “มาตรา 40” ผู้ที่มีสามารถยื่นทบทวน ต้องเป็นผู้ประกันตนที่มีสถานะ active หรือเป็นผู้ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนและจ่ายเงินสมทบงวดแรกตามวันที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ คือ

 

 

พื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา และสงขลา ที่สมัครมาตรา 40 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และจ่ายเงินสมทบงวดแรกภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564

 

 

พื้นที่สีแดงเข้ม 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา

 

 

พื้นที่สีแดงเข้ม 16 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี, ตาก, นครนายก, นครราชสีมา, ประจวบคีรีขันธ์, ปราจีนบุรี, เพชรบุรี, เพชรบูรณ์, ระยอง, ราชบุรี, ลพบุรี, สิงห์บุรี, สมุทรสงคราม, สระบุรี, สุพรรณบุรี และอ่างทอง ที่สมัครมาตรา 40 และจ่ายเงินสมทบงวดแรกในวันที่ 24 สิงหาคม 2564

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

เพจ แจ้งข่าวประกันสังคม

 

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง