TrueID

อิสราเอลยืด 'ระยะเวลากักตัว' ผู้ป่วยโควิด-19 โอไมครอน

อิสราเอลยืด 'ระยะเวลากักตัว' ผู้ป่วยโควิด-19 โอไมครอน
Xinhua Thai
9 ธันวาคม 2564 ( 11:44 )
22
อิสราเอลยืด 'ระยะเวลากักตัว' ผู้ป่วยโควิด-19 โอไมครอน

เยรูซาเล็ม, 9 ธ.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันพุธ (8 ธ.ค.) กระทรวงสาธารณสุขอิสราเอลประกาศขยายระยะเวลากักตัวผู้มีผลตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ชนิดกลายพันธุ์ สายพันธุ์โอไมครอน เป็นบวก

กระทรวงฯ ระบุว่าระยะเวลากักตัวผู้ติดเชื้อไวรัสฯ สายพันธุ์โอไมครอน ถูกยืดออกเป็น 14 วัน ขณะผู้ติดเชื้อไวรัสฯ สายพันธุ์อื่นๆ ใช้เวลากักตัว 10 วัน

มาตรการดังกล่าวถูกนำมาปรับใช้ เนื่องด้วยความกังวลว่าผู้ติดเชื้อไวรัสฯ สายพันธุ์โอไมครอน อาจติดเชื้อนานกว่าผู้ติดเชื้อไวรัสฯ สายพันธุ์อื่นๆ โดยผู้ติดเชื้อไวรัสฯ สายพันธุ์โอไมครอน จะได้ใบรับรองการหายดี หากไม่มีอาการป่วยในช่วง 3 วันสุดท้ายของการกักตัว

บุคคลต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสฯ สายพันธุ์โอไมครอน อาจได้รับการพิจารณาว่า "หายดี" หลังจากกักตัวนาน 10 วัน ตามความเห็นชอบของหัวหน้าแพทย์ประจำเขต หากยังไม่ได้รับผลการจัดลำดับพันธุกรรมในขณะนั้น

ปัจจุบันกระทรวงฯ รายงานการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสฯ สายพันธุ์โอไมครอน ในอิสราเอล จำนวน 21 ราย และผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสฯ สายพันธุ์โอไมครอน อีก 21 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง