รีเซต

รัฐบาล ชวนประชาชน เวียนเทียนออนไลน์ วันมาฆบูชา ลดการแพร่ระบาดโควิด-19

รัฐบาล ชวนประชาชน เวียนเทียนออนไลน์ วันมาฆบูชา ลดการแพร่ระบาดโควิด-19
ข่าวสด
25 กุมภาพันธ์ 2564 ( 17:39 )
51
รัฐบาล ชวนประชาชน เวียนเทียนออนไลน์ วันมาฆบูชา ลดการแพร่ระบาดโควิด-19

รัฐบาล ชวนประชาชน เวียนเทียนออนไลน์ วันมาฆบูชา ลดการแพร่ระบาดโควิด-19 หรือทำบุญที่วัดใกล้บ้าน โดยปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

 

 

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2564 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า วันมาฆบูชา ปีนี้ตรงกับวันที่ 26 ก.พ. 2564 โดยปกติรัฐบาลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐบาล และเป็นการระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว

 

มหาเถรสมาคม จึงมีมติให้ พุทธมณฑล งดจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 ในส่วนของวัดต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือส่วนภูมิภาค การจะจัดหรืองดจัดกิจกรรมทางศาสนา ไม่ว่าจะเป็นการจัดพิธีเวียนเทียน การแสดงพระธรรมเทศนา การทำบุญใส่บาตรหรือถวายสังฆทาน ให้ปฏิบัติตามประกาศ หรือคำสั่ง หรือมาตรการป้องกันโรคของแต่ละพื้นที่นั้น ๆ กำหนด กรณีที่มีประชาชนไปเวียนเทียนที่วัด ขอให้วัดดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ตามที่เห็นว่าเหมาะสม

 

นายอนุชา กล่าวต่อว่า ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมทำความดี ละเว้นความชั่ว เจริญจิตภาวนาอยู่ที่บ้าน และน้อมนำหลักธรรมคำสอน ทางพระพุทธศาสนา มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยสามารถร่วมกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์แบบ New Normal ได้ที่ www.มาฆบูชาเวียนเทียนออนไลน์.com หรือไปทำบุญที่วัดใกล้บ้าน โดยขอให้ปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง