ผบ.ตร.ส่งสารขอบคุณตำรวจทุกนาย ทุ่มเท เสียสละ อุทิศตน ช่วงโควิดระบาด ให้ร่วมมือร่วมใจกันต่อไม่ให้กลับมารุนแรงอีก

ผบ.ตร.ส่งสารขอบคุณตำรวจทุกนาย ทุ่มเท เสียสละ อุทิศตน ช่วงโควิดระบาด ให้ร่วมมือร่วมใจกันต่อไม่ให้กลับมารุนแรงอีก
มติชน
8 พฤษภาคม 2563 ( 18:32 )
156

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้มีวิทยุราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถึงข้าราชการตำรวจทุกนาย ใจความว่า ตลอดห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(ควิด-19) สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากข้าราชการตำรวจทุกหน่วยงาน ในการปฏิบัติหน้าที่บังคับใช้กฏหมายเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส การป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมที่ซ้ำเติมประชาชน การให้บริการ การช่วยเหลือแจกจ่ายอาหารและสิ่งของให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ทำให้ภารกิจในห้วงที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดจากความทุ่มเทเสียสละ และอุทิศตนของข้าราชการตำรวจทุกนายทุกระดับชั้น อย่างไรก็ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019( โควิด-19) ยังคงมีอยู่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดีจากข้าราชการตำรวจทุกนาย ในอันที่จะมุ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อไม่ให้สถานการณ์กลับมาแพร่ระบาดรุนแรงขึ้นอีก จึงขอขอบคุณผู้บังคับบัญชา และข้าราชการตำรวจทุกนายมา ณ โอกาสนี้