"สุวรรณภูมิ"คัดกรองเข้มทัวร์จีนกลุ่มแรก "บินไทย"จัดเที่ยวบินพิเศษรับล็อตสอง

"สุวรรณภูมิ"คัดกรองเข้มทัวร์จีนกลุ่มแรก "บินไทย"จัดเที่ยวบินพิเศษรับล็อตสอง
มติชน
21 ตุลาคม 2563 ( 07:48 )
79
"สุวรรณภูมิ"คัดกรองเข้มทัวร์จีนกลุ่มแรก "บินไทย"จัดเที่ยวบินพิเศษรับล็อตสอง

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ตามที่รัฐบาลจะเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษเอสทีวี (Special Tourist Visa -STV) เข้ามาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทย โดยจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ประสงค์เดินทางมาพำนักระยะยาว (Long Stay) และต้องยอมรับการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ประกาศใช้ภายในประเทศไทย นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยเมื่อวันที่ 20 ตุลาคมว่า มีนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ STV กลุ่มแรกเดินทางเข้าประเทศไทย เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนจำนวน 39 คน เดินทางมาโดยสายการบิน สปริง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 9C8579 จากเมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) เวลา 17.10 น. นักท่องเที่ยวดังกล่าวยังคงต้องผ่านกระบวนการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด – 19 ตามมาตรการของรัฐเหมือนกับผู้โดยสารทั่วไป และต้องตกลงยินยอมกักตัวในห้องพักจำนวน 14 วัน (Alternative State Quarantine: ASQ)

นายกิตติพงศ์ กล่าวอีกว่า ทสภ.พร้อมรับนักท่องเที่ยวประสานการทำงานกับกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานราชการ สายการบินและผู้ปฏิบัติงานภายใน ทสภ. เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันให้สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาล เช่น การตั้งจุดคัดกรองของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ การจัดเตรียมพื้นที่ตั้งห้องปฏิบัติการสำหรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด – 19 ด้วยระบบการตรวจหาสารคัดหลั่งทางพันธุกรรม หรือ PCRมีความรวดเร็วและแม่นยำถึงร้อยละ 95 สามารถทราบผลตรวจได้ภายใน 90 นาที ทสภ. ได้จัดเตรียมพื้นที่บริเวณ เกต D3 และ D4 ไว้เป็นห้องพักคอยสำหรับผู้โดยสารที่ต้องรอผลตรวจ ภายในห้องดังกล่าวมีการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ และจัดที่นั่งให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมช รวมทั้งมีห้องน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งน้ำดื่มไว้ให้บริการด้วย นอกจากนี้ทสภ.ยังจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำผู้โดยสารในการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม (ใบ ต.8) การโหลดแอพพลิเคชั่นติดตามตัว รวมถึงการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ด้วย

นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การบินไทยสนับสนุนนโยบายของภาครัฐดังกล่าว จึงมุ่งเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบจำกัดภายใต้วีซ่าพิเศษ โดยประสานกับ บริษัท ไทยจัดการลองสเตย์ จำกัด ผ่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดเที่ยวบินพิเศษรองรับผู้โดยสารชาวจีนที่ถือวีซ่า ลองสเตย์ จากเซี่ยงไฮ้ 120 คน เดินทางมายังประเทศไทย ด้วยเที่ยวบินที่ ทีจี 8103 เส้นทาง เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ ออกเดินทางจากเซี่ยงไฮ้ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 17.20 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯเวลา 21.15 น. ในวันเดียวกัน

“ในเที่ยวบินดังกล่าว มีชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าทางการแพทย์ เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท การบินไทยฯ กับเครือโรงพยาบาลพญาไท ร่วมเดินทาง และมีคนไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางกลับบ้านอีกด้วย” นายวิวัฒน์กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง