"ลงซ้ำยะลา" นิพนธ์ เร่งรัดจ่ายเงินเยียวยา-ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ตอนล่าง

"ลงซ้ำยะลา" นิพนธ์ เร่งรัดจ่ายเงินเยียวยา-ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ตอนล่าง
มติชน
14 มกราคม 2564 ( 14:36 )
32
"ลงซ้ำยะลา" นิพนธ์ เร่งรัดจ่ายเงินเยียวยา-ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ตอนล่าง

เมื่อวันที่ 14 มกราคม ที่อาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) พร้อมด้วย นายภูริพงศ์ พงษ์สุวรรณศิริ และคณะเดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย พบปะประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัย เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพของมูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมชให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จำนวน 500 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยได้รับฟังการรายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลา จากนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

 

ต่อมา นายนิพนธ์ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในตำบลลำพะยา หมู่ที่ 4 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พร้อมกับแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อน จำนวน 500 ชุด เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชน

นายนิพนธ์ กล่าวว่า ตนได้ติดตามรายงานทุกวัน และทราบว่าทุกคนทำงานอย่างหนัก จึงตั้งใจมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและด้วยความห่วงใยประชาชนที่ประสบภัย ขณะเดียวกันก็ต้องควบคุมการสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขัง และน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่จังหวัดยะลาได้เริ่มคลี่คลายลง แต่ยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองยะลา และอำเภอเบตง รวม 6 ตำบล 7 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,562 ครัวเรือน ขณะนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลด

นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง สำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายเพื่อเร่งรัดการเงินเยียวยาผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ และการฟื้นฟูหลังน้ำลดให้กลับสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้งจ่ายเงินชดเชยเยียวยากรณีเสียชีวิต บ้านพักอาศัยเสียหาย พื้นที่เกษตรและเครื่องมือประกอบอาชีพเสียหาย ฯลฯ อย่างเต็มที่ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ทีมทำความสะอาด รวมทั้งความปลอดภัยจากน้ำ จากไฟ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อจัดสรรงบประมาณในการเยียวยา ช่วยเหลือประชนและฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคได้ทันที

ทั้งนี้ ขอยืนยันว่ารัฐบาลดูแลประชาชนผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ ตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังเกิดภัย โดยไม่ทอดทิ้งใครแน่นอน รวมทั้งขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกพื้นที่ตามกำลังของตนเอง เพื่อให้เราก้าวพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง