รีเซต

กลุ่มประเทศ 'บริกส์' มุ่งกระชับความร่วมมือทางการเงิน

กลุ่มประเทศ 'บริกส์' มุ่งกระชับความร่วมมือทางการเงิน
Xinhua
7 มิถุนายน 2565 ( 21:19 )
50
กลุ่มประเทศ 'บริกส์' มุ่งกระชับความร่วมมือทางการเงิน

ปักกิ่ง, 7 มิ.ย. (ซินหัว) -- เมื่อวันจันทร์ (6 มิ.ย.) คณะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศบริกส์ (BRICS) ออกแถลงการณ์ร่วม ณ ที่ประชุมออนไลน์ ซึ่งบรรลุฉันทามติการกระชับความร่วมมือทางการเงินและเสริมสร้างการประสานงานด้านนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

 

การประชุมข้างต้น ซึ่งมีอี้กัง ผู้ว่าการธนาคารกลางจีน และหลิวคุน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจีน เป็นประธานร่วมกัน ได้หารือหัวข้อต่างๆ อาทิ การปรับปรุงการตั้งเงินทุนสำรองกรณีฉุกเฉิน (Contingent Reserve Arrangement) ความร่วมมือด้านการเงินเพื่อการเปลี่ยนผ่านทางสิ่งแวดล้อม  และอื่นๆ

 

ที่ประชุมกระตุ้นประชาคมระหว่างประเทศส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วน ชี้ว่าจำเป็นต้องเสริมสร้างการประสานงานนโยบายมหภาคเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกให้รอดพ้นจากวิกฤต และประคับประคองการฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคหลังโรคระบาดใหญ่ที่เข้มแข็ง ยั่งยืน สมดุล และครอบคลุม

 

ที่ประชุมเน้นย้ำความมุ่งมั่นของกลุ่มประเทศบริกส์ในการรักษาเครือข่ายความปลอดภัยทางการเงินระดับโลก (Global Financial Safety Net) ที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ โดยมีกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ที่ยึดหลักโควตาและมีทรัพยากรเพียงพอเป็นศูนย์กลาง พร้อมกระตุ้นการทบทวนโควตาทั่วไป ครั้งที่ 16 ให้เสร็จสิ้นทันท่วงทีและสมบูรณ์

นอกจากนั้นที่ประชุมยังรับรองบทบาทสำคัญของการเงินที่ยั่งยืนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจโลก ตลอดจนความสำคัญของการเงินเพื่อการเปลี่ยนผ่าน ซึ่งเอื้ออำนวยความสะดวกแก่การเปลี่ยนผ่านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปล่อยคาร์บอนต่ำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง