"นครศรีฯ" ผู้ป่วยโควิดพุ่ง 128 ราย  สั่งเลื่อนเปิดเรียน 24 สิงหาคม

"นครศรีฯ" ผู้ป่วยโควิดพุ่ง 128 ราย  สั่งเลื่อนเปิดเรียน 24 สิงหาคม
มติชน
27 กรกฎาคม 2564 ( 17:39 )
19
"นครศรีฯ" ผู้ป่วยโควิดพุ่ง 128 ราย  สั่งเลื่อนเปิดเรียน 24 สิงหาคม

ข่าววันนี้ 27 กรกฏาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระลอกเมษายน) ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นวันนี้ จำนวน 128 ราย เป็นผู้ป่วยที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 12 ราย และเป็นผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 116 ราย โดยเป็นผู้ป่วยในเขต อำเภอท่าศาลา 65 ราย อำเภอเมือง 26 ราย อำเภอลานสกา 10 ราย อำเภอร่อนพิบูลย์ 8 ราย อำเภอปากพนัง 3 ราย อำเภอสิชล 3 ราย อำเภอทุ่งสง 2 ราย อำเภอพรหมคีรี 2 ราย อำเภอขนอม 1 ราย อำเภอชะอวด 1 ราย อำเภอเชียรใหญ่ 1 ราย อำเภอจุฬาภรณ์ 1 ราย และ อำเภอช้างกลาง 1 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าสอบสวนโรคและกักตัวกลุ่มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ขณะนี้จังหวัดนครศรีธรรมราช มีตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันสะสมทั้งสิ้น 3,161 ราย อยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาล จำนวน 1,242 ราย (มาจาก กทม.และปริมณฑล 591 ราย) รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว จำนวน 1,953 ราย และเสียชีวิต จำนวน 30 ราย โดย วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 รับแจ้งเสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ผู้ป่วยรายที่ 1,900 เพศชาย อายุ 55 ปี Walk in มาจาก กทม. ภูมิลำเนา อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โรคประจำตัว ESRD เบาหวาน ความดันโลหิตสูง

 

 

ทั้งนี้ ข้อมูลจากทีมสอบสวนโรค สสจ.นศ พบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 46 ราย พบว่า วันนี้อำเภอท่าศาลา มีผู้ป่วยถึง 65 ราย มาจากคลัสเตอร์เก่า สัมผัสเจ้าของร้านเสริมสวย ม.5 ต.ท่าขึ้นติด 18 ราย คลัสเตอร์แม่ค้าขายผักตลาดพืชผลหัวอิฐ ตลาดโพธิ์หวาย สุราษฏร์ธานี 16 ราย คลัสเตอร์ล้งมังคุด คลัสเตอร์ค่ายมวย ม. 5 ท่าศาลา คสัสเตอร์พิธีดาวะ ล้วนเป็นกลุ่มเสี่ยง

 

นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้ความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ได้เตรียมเปิดโรงพยาบาลสนามในทุกอำเภอเพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยสีเขียวหรือผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ หรือมีอาการป่วยไม่มาก แต่ในส่วนของอำเภอบางขันนั้น จะมีการเปิดโรงพยาบาลสนาม จำนวน 2 แห่ง คือที่บริเวณศาลาประชาคมอำเภอบางขัน และที่โรงเรียนโรงเรียนสังวาลย์วิท 7 ที่บ้านเคียมงาม ตำบลบ้านลำนาว รวมทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้เปิดอาคาร ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่อำเภอร่อนพิบูลย์ เพื่อจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม ขนาด 500 เตียงด้วย ซึ่งจะส่งผลให้มีจำนวนเตียงเพิ่มขึ้นกว่า 1,000 เตียง พร้อมทั้งได้มีการสนับสนุนและจัดหาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรอัดเม็ด สำหรับผู้ป่วยสีเขียวและกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ด้วย

 

นอกจากนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังได้กล่าวเพิ่มเติมถึงมาตรการเข้มที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สั่งการให้ทุกอำเภอทุกพื้นที่เร่งดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งในส่วนของการตั้งศูนย์พักคอยสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 หรือ Community Isolation ในทุกตำบล ,การจัดตั้งศูนย์รับตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 ฟรี ทุกตำบล ,ตั้งศูนย์ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทุกตำบล รวมทั้งมีการตรวจจับปรับจริง กับผู้ที่ฝ่าฝืน DMHTT และคนที่ฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรค และการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนที่เป็นโรงงาน หรือสถานประกอบการที่มีแรงงาน 20 คนขึ้นไปด้วย พร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือจากประชาชน ในการไม่ประมาท มีวินัยต่อตัวเองเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับครอบครัว ชุมชนและสังคม รวมทั้งการมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน


อย่างไรก็ตาม มติที่ประชุมโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช เลื่อนการเปิดเรียนจากวันที่ 28 กรกฏาคม 2564 เป็นวันที่ 24 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง