"กทม." ตรวจเชิงรุก 1,460 ชุมชน จ่ายยาฟ้าทะลายโจร-ลดไข้ เร่งเบ่งเตียงรับผู้ป่วย "สีเหลือง-สีแดง”

"กทม." ตรวจเชิงรุก 1,460 ชุมชน จ่ายยาฟ้าทะลายโจร-ลดไข้ เร่งเบ่งเตียงรับผู้ป่วย "สีเหลือง-สีแดง”
มติชน
27 กรกฎาคม 2564 ( 15:32 )
12
"กทม." ตรวจเชิงรุก 1,460 ชุมชน จ่ายยาฟ้าทะลายโจร-ลดไข้ เร่งเบ่งเตียงรับผู้ป่วย "สีเหลือง-สีแดง”

 

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่ารายงานว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (ศบค.) รายงานผลการดำเนินการของทีมป้องกันและแก้ปัญหาโควิด-19 เชิงรุกในชุมชนหรือCCRT ของกรุงเทพมหานคร(กทม.) ระหว่างวันที่ 15-26 กรกฎาคม 2564 มีทั้งหมด 260 ทีม ลงพื้นที่ 1,460 ชุมชน ผู้รับบริการสะสม 68,445 ราย ฉีดวัคซีนสะสม 50,022 ราย เป็นผู้สูงอายุ 29,471 ราย ผู้มีโรคประจำตัว 20,445 ราย หญิงตั้งครรภ์ 106 ราย สื่อสารให้ความรู้ 68,445 ราย

 

 

 

 

 

กทม.จ่ายฝ้าทะลายโจร ลดไข้ แก้ไอ

มีการตรวจAntigen Test Kit สะสม 9,427 ราย พบเชื้อ 1,137 ราย ไม่พบเชื้อ 8,290 ราย ส่งผู้พบเชื้อเข้าสู่ระบบการกักตัวที่บ้านหรือโฮมไอโซเลชั่น 1,091 ราย กักตัวในชุมชน หรือคอมมูนิตี้ไอโซเลชั่น 12 ราย ส่งต่อโรงพยาบาล 12 ราย และสถานที่กักตัว(Home Quarantine) 2,933 ราย

 

 

จ่ายยาฟ้าทะลายโจร 1,172 ราย ยาลดไข้ 5,500 ราย ยาแก้ไอ 348 ราย ยาละลายเสมหะ 182ราย จ่ายชุดHQ 1,630 ชุด และชุดHI 1,067 ชุด

 

ขยายเตียงผู้ป่วยสีเหลือง-สีแดง

ยังมีรายงานสรุปภาพรวมการขยายศักยภาพโรงพยาบาลสนาม Hospitel และศูนย์พักคอยในกรุงเทพฯ พบว่าปัจจุบันมีตียงรวม 4,451 เตียง แยกเป็นผู้ป่วยสีเขียว 3,488 ราย สีเหลือง 903 ราย สีแดง 60 ราย มีแผนปรับเตียงเป็น 4,812 เตียง รับผู้ป่วยสีเขียว 887 ราย สีเหลือง 3,845 รายและสีแดง 80 ราย โดยจะเพิ่มเตียงผู้ป่วยสีเหลืองรวม2,942 เตียง และสีแดง 20 เตียง

 

 

แยกเป็น โรงพยาบาล 8 แห่ง มีเตียงปัจจุบัน 427 เตียง เพิ่มอีก 188 เตียง เป็น 615 เตียง รับผู้สีเหลืองจาก 387 ราย เป็น 575 ราย สีแดง 40 ราย

 

 

โรงพยาบาลสนาม 7 แห่ง รวม 2,048 เตียง เพิ่มอีก 1,665 เตียง รับผู้ป่วยสีเหลืองจาก 516 ราย เป็น 2,181 ราย สีแดงจาก 20 ราย เป็น 40 ราย ส่วนสีเขียวยังคงเดิม 1,512 ราย

 

Hospitel 4 แห่ง ปัจจุบันมีเตียงรวม 990 เตียง รองรับผู้ป่วยสีเขียวทั้งหมด จะปรับเตียง 103 เตียง สำหรับผู้ป่วยสีเหลือง

และศูนย์พักคอย 7 แห่ง ปัจจุบันมีเตียงรวม 986 เตียง เป็นผู้ป่วยสีเขียวทั้งหมด จะปรับเตียงทั้งหมดให้ผู้ป่วยสีเหลืองแทน

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง