ออมสินสั่งปิดด่วนบางสาขา!หลังปชช.แห่เปิดบช.หวังรับเงินเยียวยา 5 พัน

ออมสินสั่งปิดด่วนบางสาขา!หลังปชช.แห่เปิดบช.หวังรับเงินเยียวยา 5 พัน
TNN ช่อง16
27 มีนาคม 2563 ( 15:25 )
40
ออมสินสั่งปิดด่วนบางสาขา!หลังปชช.แห่เปิดบช.หวังรับเงินเยียวยา 5 พัน

        วันนี้ ( 27 มี.ค.63 )   ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563  ได้มีมาตรการเยียวยาด้วยการชดเชยรายได้แก่แรงงาน  ลูกจ้าง   ลูกจ้างชั่วคราว  อาชีพอิสระ   ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม    ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา Covid-19   โดยสนับสนุนเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาท ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน  (เมษายน – มิถุนายน 2563)   โดยเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 28 มีนาคม 2563 ผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน  .com ในเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป 

 

        อย่างไรก็ตาม  ได้มีประชาชนจำนวนมากเร่งรีบไปติดต่อสาขาธนาคารออมสินในหลายพื้นที่   จนแออัดแน่นบริเวณพื้นที่สาขา    เพื่อทำการเปิดบัญชีเงินฝาก   หรือเชื่อมต่อพร้อมเพย์กับบัญชีเงินฝาก   เพื่อสะดวกต่อการรับเงินชดเชยนั้น  ธนาคารฯ ขอแนะนำว่า   ไม่ต้องรีบเดินทางไปทำธุรกรรมดังกล่าว   เพราะยังสามารถมาติดต่อได้เรื่อยๆ และ ยังไม่ มีระยะเวลาสิ้นสุด   โดยเมื่อลงทะเบียนเสร็จ    และมีการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว    จะได้รับเงินผ่าน 2 ช่องทาง คือ บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประจำตัวประชาชน    หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารใดก็ได้ที่แจ้งไว้     ซึ่งผู้ลงทะเบียนไม่ต้องเดินทางมาที่ธนาคารออมสินเพื่อติดต่อใดๆ ทั้งสิ้น     เพราะสามารถลงทะเบียนที่บ้านผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน  .com ได้เลย     เพื่อให้สอดคล้องกับคำแนะนำของรัฐบาล และแพทย์     ซึ่งไม่ต้องการให้ประชาชนมาอยู่ใกล้ชิดกัน  แออัด   หรือรวมกันเป็นกลุ่ม    อาจเป็นช่องทางให้เกิดการติดเชื้อไวรัสกันได้

       ทั้งนี้  เนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากไปทำธุรกรรมดังกล่าว   ที่สาขาธนาคารออมสินหลายแห่ง  อาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548  ห้ามชุมนุมและรวมตัวกันในสถานที่แออัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19    ธนาคารฯ จึงขอปิดการให้บริการสาขา   ในบางสาขาที่มีประชาชนไปใช้บริการจำนวนมาก    เพราะอาจเกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ต่อทั้งประชาชนและพนักงานธนาคารออมสิน    ตั้งแต่ช่วงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป    จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย   

        ด้าน นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า การลงทะเบียนรับสิทธิตาม มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน)  ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป และเว็บไซต์จะเปิดตลอด 24 ชม. ดังนั้น ในขณะนี้ประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สาขาของธนาคาร    เพื่อเปิดบัญชีใหม่หรือเพื่อลงทะเบียน   

        โดยประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง หรือให้ผู้ใกล้ชิดช่วยลงทะเบียนให้ได้ อีกทั้ง ประชาชนไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีธนาคารใหม่ที่ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ  เนื่องจากในขั้นตอนการจ่ายเงิน   กระทรวงการคลังสามารถโอนเงินไปได้ทุกธนาคารที่ท่านมีบัญชีอยู่แล้ว   และได้ลงทะเบียนไว้     โดยมีเงื่อนไขเพียงชื่อและนามสกุลเจ้าของบัญชี   จะต้องตรงกับชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้   นอกจากนี้ สามารถเลือกให้โอนเข้าพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขประจำตัวประชาชนก็ได้   โดยประชาชนจะได้รับเงินเร็วที่สุด 7 วันทำการ    หลังจากการลงทะเบียนและตรวจสอบผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนด

เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ข่าวที่เกี่ยวข้อง