"จุรินทร์"ถกรับมือภัยแล้ง-โควิด กระทบพืชเศรษฐกิจปั่นป่วน

"จุรินทร์"ถกรับมือภัยแล้ง-โควิด กระทบพืชเศรษฐกิจปั่นป่วน
มติชน
12 เมษายน 2563 ( 19:12 )
17
"จุรินทร์"ถกรับมือภัยแล้ง-โควิด กระทบพืชเศรษฐกิจปั่นป่วน

แหล่งข่าวกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์หลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งและการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรแล้ว ทั้งความผันผวนของผลผลิตและราคาซื้อขาย ที่เผชิญแล้งผลผลิตเสียหายและมาตรการสกัดการแพร่โควิดทำให้การประกอบอาชีพปกติต้องหยุดชั่วคราว ซึ่งในส่วนของพืชเศรษฐกิจน่าจะได้ผลดีในระยะสั้นจากผลผลิตในตลาดลดลงทำให้ราคาสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

“ ขณะที่ระยะกลางและยาวเมื่อการระบาดของโควิดคลี่คลายและเกษตรกรเริ่มเก็บเกี่ยวอาจมีสินค้าออกตลาดพร้อมกัน แต่ก็ยังประเมินได้ไม่ชัดเจดเพราะปัญหาแล้งและฝนขาดช่วงอาจเป็นปัญหาหลักต่อภาคเกษตรหลังโควิดคลี่คลายลง “ แหล่งข่าวกล่าว

แหล่งข่าวระบุต่อว่านายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและยึดหลักตั้งราคาเป็นธรรมเพื่อไม่สร้างความเดือดร้อนประชาชนและเกษตรกรช่วง 2-3 เดือนข้างหน้า เพราะไม่แค่ปัญหาต่อภาคเกษตรเท่านั้น บางพืชจะไปเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ด้วย หากราคาพืชจะกระทบต่อต้นทุนพืชที่เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ด้วย

แหล่งข่าว ระบุว่า ดังนั้นในวันที่ 13 เมษายน นายจุรินทร์ จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ครั้งที่ 1/2563 และการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการ มันสําปะหลัง ครั้งที่ 1/2563 เพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดแผนรับมือ โดยจากการสำรวจราคาล่าสุดของกรมการค้าภายใน พบว่า ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อป้อนโรงงานอาหารสัตว์ ปรับราคาขายมาอยู่ที่ 825-830 บาท/100 กิโลกรัม(กก.) รำข้าวขาวอยู่ที่ 870-875 บาท/100 กก. ขณะที่หัวมันสำปะหลังอยู่ที่ 2.05-2.25 บาทต่อกก.

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง