ตร.ทางหลวง แนะเส้นทางเลี่ยง หลังยังคงมีระดับน้ำสูง หลายพื้นที่

ตร.ทางหลวง แนะเส้นทางเลี่ยง หลังยังคงมีระดับน้ำสูง หลายพื้นที่
ข่าวสด
4 ตุลาคม 2564 ( 15:38 )
16
ตร.ทางหลวง แนะเส้นทางเลี่ยง หลังยังคงมีระดับน้ำสูง หลายพื้นที่

 

ตำรวจทางหลวง สรุปสถานการณ์ อุทกภัยบนทางหลวง ยังคงมีระดับน้ำสูง หลายพื้นที่ โปรดใช้ความระมัดระวังการเดินทาง และตรวจสอบเส้นทางเลี่ยง

 

 

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2564 กองบังคับการตำรวจทางลวง สรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง พื้นที่จังหวัดที่มีน้ำท่วม ดินสไลด์ การจราจรผ่านไม่ได้ 21 แห่ง โดยมีเส้นทางดังต่อไปนี้

 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 1)เส้นทางหลวง 2065 พล - ลำชี อำเภอแวงน้อย - ช่วง กม.ที่ 33+000 ถึง 34+500 น้ำกัดเซาะคันทางชำรุด การจราจรผ่านไม่ได้ เดินทางไป จ.ชัยภูมิ ใช้ ทล.2233 แทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

 

ภาคกลาง จ.นนทบุรี 2)เส้นทางหลวง 302 สะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง ช่วง กม.ที่ 16+950 (จุดกลับรถใต้สะพานคลองบางแพรกเพื่อมุ่งหน้าแคราย) ระดับน้ำสูง 30-35 ซม. ใช้จุดกลับรถต่างระดับบางใหญ่ ที่ กม.18+500 ทดแทน การจราจรผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ด้านการจราจร

 

3)เส้นทางหลวง 302 สะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง ช่วง กม.ที่ 17+000 (จุดกลับรถใต้สะพานคลองบางแพรกเพื่อมุ่งหน้าถนนกาญจนาภิเษก) ระดับน้ำสูง 30-35 ซม. ใช้จุดกลับรถต่างระดับบางใหญ่ ที่ กม.16+600 ทดแทน การจราจรผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ด้านการจราจร

 

จ.สระบุรี 4)เส้นทางหลวง 3020 พระพุทธบาท - หนองโดน อำเภอพระพุทธบาท ช่วง กม.ที่ 7+300 (คอสะพานหนองโดน) ถูกน้ำกัดเซาะชำรุดเสียหายเป็นโพรง การจราจรผ่านไม่ได้ ปิดการใช้สะพานทั้ง 2 ฝั่ง ทางเลี่ยงใช้ทางเข้าท้องถิ่นแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ด้านการจราจร

 

จ.อ่างทอง 5)เส้นทางหลวง 33 นาดู - ป่าโมก อำเภอป่าโมก ช่วง กม.ที่ 36+000 ถึง 36+200 (จุดกลับรถใต้สะพานฝั่งป่าโมก) ระดับน้ำสูง 40 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

 

6)เส้นทางหลวง 32 นครหลวง - อ่างทอง ช่วง กม.ที่ 33+200 จุดกลับรถใต้ท่อ Box Cul (วัดค่าย) ระดับน้ำสูง 60 ซม. การจราจร ผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

 

7)เส้นทางหลวง 32 นครหลวง - อ่างทอง ช่วง กม.ที่ 32+607 (จุดกลับรถคลองกะท่อ) ระดับน้ำสูง 150 ซม. จุดกลับรถผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

 

8)เส้นทางหลวง 32 นครหลวง - อ่างทอง ช่วง กม.ที่ 39+843 (จุดกลับรถวัดดอกไม้) ระดับน้ำสูง 55 ซม. จุดกลับรถผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

 

9)เส้นทางหลวง 32 นครหลวง - อ่างทอง ช่วง กม.ที่ 43+719 (จุดกลับรถหลวงปู่ทวด) ระดับน้ำสูง 35 ซม. จุดกลับรถผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน

จ.สุโขทัย 10)เส้นทางหลวง 1 แยกโรงพยาบาลอานันทมหิดล - โคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง ช่วง กม.ที่ 168+228 ถึง 169+328 ระดับน้ำสูง 50 ซม. ทางเลี่ยงจ.ลพบุรี เลี้ยวที่ กม.170 เข้าวัดหนองคู การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ด้านการจราจร

 

11)เส้นทางหลวง 3019 สามแยกโคกตะเคียน - สถานีรถไฟโคกตะเคียน ช่วง กม.ที่ 1+750 ถึง กม. 1+825 (ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง) ระดับน้ำสูง 50 ซม. ใช้ทางเข้าท้องถิ่นแทน การจราจรผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

 

12)เส้นทางหลวง 3024 บ้านหมี่ - เขาช่องลม ช่วง กม.ที่ 5+600 ถึง 7+300 ระดับน้ำ 150 ซม. ทางเลี้ยงใช้ทางเข้าท้องถิ่นแทน การจราจรผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

จ.กำแพงเพชร 13)เส้นทางหลวง 1 โนนปอแดง - ปากดง อำเภอเมือง ช่วง กม.ที่ 432+030 (จุดกลับรถคลองสุวรรณ) ระดับน้ำสูง 20 ซม. การจราจรผ่านได้แต่ไม่สะดวก ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

 

14)เส้นทางหลวง 1 โนนปอแดง - ปากดง อำเภอเมือง ช่วง กม.ที่ 419+036 (จุดกลับรถคลองพะยอม) ระดับน้ำสูง 40 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

 

จ.พระนครศรีอยุธยา 15)เส้นทางหลวง 347 บางกระสั้น - บางปะหัน ช่วง กม.ที่ 40+860 (จุดกลับรถใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา) ระดับน้ำสูง 40 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

 

16)เส้นทางหลวง 3263 อยุธยา - ไผ่กองดิน ช่วง กม.ที่ 10+940 (จุดกลับรถใต้สะพานสีกุก) ระดับน้ำสูง 160 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

 

17)เส้นทางหลวง อยุธยา - ไผ่กองดิน ช่วง กม.ที่ 11+100 (จุดกลับรถใต้สะพานสีกุก) ระดับน้ำสูง 150 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

 

จ.สุพรรณบุรี 18)เส้นทางหลวง 33 สุพรรบุรี - นาคู อำเภอเมือง ช่วง กม.ที่ 9+886 (สะพานคลองทับน้ำ) ระดับน้ำสูง 55 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

 

19)เส้นทางหลวง 340 สาลี – สุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า ช่วง กม.ที่ 59+674 (สะพานศาลเจ้าแม่ทับทิม) ระดับน้ำสูง 100 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

จ.นครสวรรค์ 20)เส้นทางหลวง 1 บ้านหว้า - วังไผ่ อำเภอตาคลี ช่วง กม.ที่ 339+600 ใต้สะพานเดชาติวงศ์ ระดับน้ำสูง 105 ซม. ให้ไปกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

 

ภาคตะวันตก จ.ตาก 21)เส้นทางหลวง 1175 ห้วยส้มป่อย – เจดีย์ยุทธหัตถี อำเภอแม่ระมาด ช่วง กม.ที่ 55+300 มีคันทางทรุดตัว การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางเลี่ยง ทล.12 แทน เดินทางไป อ.บ้านตาก เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

 

ทั้งนี้ตำรวจทางหลวง ขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝน มีน้ำท่วมขังในหลายเส้นทาง การเดินทางอาจไม่ได้รับความสะดวก ควรปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากต้องการสอบถามเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการขอความช่วยเหลือ ติดต่อได้ที่ ตำรวจทางหลวง สายด่วน 1193

ข่าวที่เกี่ยวข้อง