รีเซต

‘ไลอ้อน-แอร์เอเชียเอ็กซ์’ ขอขยายเวลาหยุดบินต่างประเทศเพิ่มอีก 1 เดือน ถึงสิ้นก.ค.

‘ไลอ้อน-แอร์เอเชียเอ็กซ์’ ขอขยายเวลาหยุดบินต่างประเทศเพิ่มอีก 1 เดือน ถึงสิ้นก.ค.
ข่าวสด
19 มิถุนายน 2563 ( 14:18 )
84
1
‘ไลอ้อน-แอร์เอเชียเอ็กซ์’ ขอขยายเวลาหยุดบินต่างประเทศเพิ่มอีก 1 เดือน ถึงสิ้นก.ค.

 

รายงานข่าวจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ บริษัท ไทยไลอ้อน เมนทรี จำกัด เจ้าของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ได้ทำหนังสือมายัง กพท. เพื่อขอขยายเวลาหยุดทำการบินในเส้นทางระหว่างประเทศออกไปอีก 1 เดือน จากเดิมที่ขอหยุดบิน ระหว่างเดือนมี.ค.-มิ.ย. 2563 เป็น ขอหยุดบินระหว่างเดือนมี.ค.-ก.ค. 2563

นอกจากนี้ บริษัท ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ จำกัด เจ้าของสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ ได้ขอขยายเวลาหยุดบินเส้นทางระหว่างประเทศออกไปอีก 1 เดือนเช่นเดียวกัน จากเดิมขอหยุดทำการบิน บินเส้นทางไปญี่ปุนเกาหลี ระหว่างเดือนมี.ค.-ก.ค. 2563 ส่วนเส้นทางไปจีน ขอหยุดบิน ระหว่างเดือนมี.ค.-มิ.ย. 2563 เป็นขอหยุดทำการบินทุกเส้นทางระหว่างประเทศออกไปเป็น ระหว่าง มี.ค.-ก.ค. 2563

 

รายงานข่าวจากกพท. แจ้งถึงปริมาณผู้โดยสารระหว่างประเทศในสัปดห์ที่ 2 ของเดือนมิ.ย. (7-13 มิ.ย.) ว่า มีจำนวน 11,407 คน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 8.8% โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของผู้โดยสารในเที่ยวบินพิเศษ เพื่อนำคนไทยกลับเข้าประเทศและเที่ยวบินที่เข้ามารับชาวต่างชาติกลับประเทศ

ส่วนปริมาณผู้โดยสารภายในประเทศ มีจำนวน 225,811 คน เพิ่มขึ้น 14.1% สอดคล้องกับจำนวนเที่ยวบินภายในประเทศ ที่มีจำนวน 2,638 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 11% จากสัปดาห์ก่อนหน้า โดยสนามบินนานาชาติภูเก็ต (HKT) เริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 13 มิ.ย. 2563 และปัจจุบันมีสายการบิน 6 สายการบิน ที่ให้บริการในเส้นทางภายในประเทศ แต่ยังไม่มีสายการบินใดให้บริการเส้นทางระหว่าง

 

สำหรับปริมาณเที่ยวบินที่ขอจัดสรรเวลาการบินก่อนและหลังเกิดเหตุการณ์โควิด-19 พบว่า มีจำนวนเที่ยวบินที่ขอยกเลิกสะสม ณ วันที่ 15 มิ.ย. 2563 มีแนวโน้มลดลงทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เนื่องจากไทยสามารถควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ได้ รวมถึงประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่องห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวสิ้นสุดลงในเดือนมิ.ย.นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง