พุ่งไม่หยุด! สงขลา ติดโควิดอีก 170 ราย หลังตรวจเชิงรุกกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงคลัสเตอร์เดิม

พุ่งไม่หยุด! สงขลา ติดโควิดอีก 170 ราย หลังตรวจเชิงรุกกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงคลัสเตอร์เดิม
ข่าวสด
9 กรกฎาคม 2564 ( 16:27 )
10
พุ่งไม่หยุด! สงขลา ติดโควิดอีก 170 ราย หลังตรวจเชิงรุกกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงคลัสเตอร์เดิม

 

พุ่งไม่หยุด สงขลา ติดโควิดอีก 170 ราย หลังตรวจเชิงรุกกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงคลัสเตอร์เดิม ติดเชื้อสะสม 7,393 ราย ลุ้นผลตรวจอีก 503 คน

 

 

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2564 รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.สงขลา พบผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดจากครอบครัวและหน่วยงาน 170 คน เสียชีวิต 1 ราย ติดเชื้อสะสม 7,393 ราย รักษาหายแล้ว 4,554 ยังนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล 2,810 กว่าคน เสียชีวิตสะสม 29 คน

 

 

 

ผู้ป่วยหลักมาจากการติดตามค้นหาผู้เดินทางกลับจากศูนย์มัรกัส จ.ยะลา ปัตตานี ผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมและผู้สัมผัส 9 แห่ง ผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มพนักงานโรงงานสงขลาแคนนิ่ง และผู้สัมผัสเสี่ยง ผู้ป่วยในร้านค้า ห้างร้าน กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในตลาด กลุ่มสาธารณสุข นอกจากนั้นมาจากกลุ่มอื่นๆ กระจาย

 

 

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อ จ.สงขลา เปิดเผยว่า คณะกรรมการฯ มีมาตรการเร่งด่วนเพื่อสกัดกั้นการระบาดโควิด การควบคุมแบบบูรณาการสถานที่จัดกิจกรรมในบางสถานที่ โดยให้เปิดดำเนินการภายใต้เงื่อนไข เวลา การจัดระบบระเบียบตามมาตรการป้องกันโรคและการควบคุมการแพร่ระบาดโรคในชุมชนเคร่งครัด

 

 

นายจารุวัฒน์ เปิดเผยว่า เมื่อออกมาตรการควบคุมแล้ว การให้การช่วยเหลือประชาชนเมื่อมีคำสั่งและดำเนินการมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและ มาตรการสุดท้ายคือมาตรการปราบปรามผู้ทำความผิดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโควิดเฉียบขาด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง